Zware dobbers

Hilde de Laat

Eind vorige maand werd de eerste drijvende windturbine voor het Hywind Scotland windpark geïnstalleerd.

De 12.000 ton wegende turbine is 253 m hoog en heeft een rotordiameter van 154 m. Deze maand arriveren ook de overige viert turbines van dit pilotproject vanuit Stord in Noorwegen op hun plaats van bestemming.

De vijf drijvende windturbines, met een totaal vermogen van 30 MW, worden met drie ankerlijnen aan de zeebodem bevestigd. Eind augustus volgt de aansluiting van de diepzeekabels, die de opgewekte elektriciteit naar het vasteland transporteren; voldoende voor 20.000 huishoudens, aldus eigenaar Statoil.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required