Zwaartekrachtgolven en een klimaatscepticus

Mischa Brendel

Op het gebied van de astronomie mag Nederland zich een gevestigde orde noemen.

Niet in de laatste plaats dankzij Paul Groot, medeontdekker van de herkomst van gammaflitsen. Het februarinummer van EOS wijdt in een wat uitgebreider artikel aandacht aan zijn nieuwste droom: de bronnen van zwaartekrachtgolven vinden.

Hiertoe moet een vijftiental telescopen zich tegelijkertijd richten op het hemelrijk, zo legt het hoofd sterrenkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen in het populairwetenschappelijk tijdschrift uit. De robottelescopen moeten hierbij nauw samenwerken om in korte tijd hun blik te richten op hetzelfde stukje in de ruimte, waarbij ze nauwgezet letten op krommingen in de ruimtetijd, die zich blootgeven in de vorm van minieme afbuigingen van lichtstralen. Groot voorspelt dat deze serie telescopen die de naam BlackGEM dragen, een revolutie op het gebied van de astronomie teweeg zullen brengen.

Niet direct revolutionair, maar wellicht een stuk controversiëler, is het interview met Salomon Kroonenberg in hetzelfde nummer. De geoloog is veel sceptischer dan zijn meeste collega’s wat betreft de menselijke invloed op het veranderende klimaat. Volgens hem tonen schommelingen in de zeespiegel door de eeuwen heen aan dat het klimaat ook zonder menselijke invloeden verandert. Het interview vond plaats naar aanleiding van de publicatie van Kroonenbergs nieuwe boek Spiegelzee, waarin hij zijn controversiële standpunt probeert te onderbouwen.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required