Zuiver waterstof uit kolengas

Rijkert Knoppers

Het in Nieuw-Zeeland gevestigde CRL Energy is er onlangs in geslaagd uit kolengas waterstof af te scheiden.

Het bedrijf gebruikte hiervoor membranen die ontwikkeld zijn door ECN in Petten.

 

Het proces verloopt in stappen. Door eerst steenkool te vergassen, ontstaat een waterstofrijk gas. Na ontzwaveling van dit gas komt het onder druk te staan en passeert het een membraan. Hierbij ontstaat schoon waterstof, dat geschikt is voor verbranding in een brandstofcel. Met deze zogeheten Hysep-module, die ontwikkeld is op basis van een keramisch gedragen palladium membraan, is het ook mogelijk om waterstof te produceren uit bijvoorbeeld biomassa.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required