Zuid-Korea gaat lithium winnen uit zeewater

Leestijd: 2 minuten

Teake Zuidema

Zuid-Korea stelt alles in het werk om de mondiale markt voor lithiumionaccu’s te domineren.

Zuid-Korea heeft veel geïnvesteerd in de technologie en de productie van lithiumionaccu’s, maar heeft één probleem: het land heeft zelf geen lithium. De Koreaanse overheid gaat daarom samen met staalproducent POSCO een off-shore installatie bouwen die lithium wint uit zeewater. Volgens Zuid Korea kan de installatie vanaf 2015 twintig- tot honderdduizend ton lithium per jaar produceren.

 

Waarschijnlijk maakt de Koreaanse methode gebruik van adsorptie met behulp van mangaanoxiden.
Volgens de US Geological Survey beschikt de wereld nu over 4,1 miljoen ton aan winbare lithium. De oceanen bevatten echter bijelkaar niet minder dan tweehonderd miljard ton lithium. De concentratie is echter zo laag (0,1 tot 0,2 ppm), dat het winnen vooralsnog onrendabel is. Japan heeft reeds lang een methode om lithium uit zeewater te halen; dit project is echter stilgelegd omdat het winnen veel te duur was. De Koreaanse methode zou dertig procent efficiënter zijn dan de Japanse.

 

Carlos Ghosn, ceo van Renault en Nissan, voorspelde in februari dat de toenemende populariteit van elektrische auto’s een run zal veroorzaken op lithiumionaccu’s. Ook de vraag naar lithium zal hierdoor sterk toenemen. Sommige landen en bedrijven hamsteren daarom al lithium; de Chinese regering verklaarde medio maart dat lithium een ‘strategische grondstof’ is waarvan de export beperkt wordt. China, Japan en Zuid-Korea hebben samen 98 procent van de markt voor lithiumionaccu’s in handen. Chili, Argentinië, Bolivia, Australië en China hebben de grootste voorraden lithium.

 

Zoutvlakten, lithiumhoudende kleilagen en spodumeenmijnen (spodumeen is een mengsel van lithium, aluminium en silicaat) zijn de bekendste bronnen van lithium. Door de stijgende vraag wordt wereldwijd naarstig gezocht naar nieuwe bronnen en geïnvesteerd in nieuwe technologieën om lithium te winnen. Zo heeft het Amerikaanse Simbol Mining een technologie ontwikkeld om lithium te winnen uit het water dat door geothermische centrales wordt opgepompt.

Lees ook

Nieuwsbrief