Zelfde fouten bij bouw EPR centrales

Herman Damveld

De Franse firma Areva bouwt eenzelfde kerncentrale in Finland, Frankrijk en China.

Bij alle drie de EPR (European Pressurizedwater Reactor) centrales doen zich vergelijkbare problemen voor, leidend tot miljardenoverschrijdingen in de kosten. Ook in Nederland zijn plannen voor een EPR-kerncentrale. Energiebedrijf Delta, dat deze kerncentrale wil laten bouwen, reageert vooralsnog niet op de verontrustende tijdingen uit het buitenland.

In september 2005 begon Areva met de bouw van de Finse kerncentrale Olkiluoto-3. Het gaat om een EPR van 1600 Megawatt. Volgens de aanvankelijke planning zou de bouwtijd vier jaar zijn en zou de kerncentrale 2,5 miljard euro kosten. Maar begin 2006 kondigde de exploitant van deze centrale, TVO, de eerste vertraging aan. De Finse toezichthouder op kernenergie, STUK, zette vraagtekens bij onder meer de kwaliteit van de fundering en van lasnaden van pijpen voor het primaire systeem. Dat had er mee te maken dat sommige onderaannemers geen ervaring hadden met kernenergie, dat de documentatie niet volledig was en dat de werknemers uit een groot aantal landen elkaar niet begrepen. Al deze kwesties hebben ertoe geleid dat de kerncentrale pas in 2014 in bedrijf zal komen en 6,6 miljard euro zal kosten. Overigens gaat het hierbij volgens het contract om een sleutelklaar project van drie miljard euro. Dat wil zeggen dat Finland 3 miljard betaalt en de bouwer Areva het verlies van 3,6 miljard moet dragen.

Ook in Frankrijk levert de bouw van een EPR centrale miljarden aan meerkosten op. Electricité de France (EDF) begon in 2007 met de bouw van een EPR centrale bij Flamanville. De toezichthouder constateerde dezelfde problemen als in Finland. EDF verwacht nu dat de kerncentrale in 2016 met een vertraging van vier jaar in bedrijf komt. De bouwkosten stijgen van 3,3 naar 6 miljard euro. Areva begon in 2008 met de bouw van een EPR bij Taishan in de Chinese provincie Guangdong bij Hong Kong. Deze maand verschenen rapporten van het Chinese Nationale Nucleaire Veiligheidsagentschap over de EPR met veiligheidskwesties die vrijwel identiek zijn aan die uit Finland en Frankrijk.

Het energiebedrijf Delta wil een tweede kerncentrale bouwen in Nederland en heeft de voorkeur voor de EPR. Daarom heeft Technisch Weekblad Delta herhaaldelijk gevraagd hoe men wil voorkomen dat zich bij een eventuele bouw bij Borssele dezelfde problemen met daaraan gekoppeld kostenstijgingen voordoen. Daar heeft Delta echter niet op geantwoord.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required