Zandbanken worden eilanden voor Louisiana

Leestijd: < 1 minuten

Teake Zuidema

Nu de meeste olie uit de Golf van Mexico is verdwenen, ziet de staat Louisiana af van het verder aanleggen van een langgerekte, vergankelijke zandbank (berm) om zijn kustgebied te beschermen.

Na de ramp met BP’s Deepwater Horizon in april van dit jaar werd hiervoor 275 miljoen euro uitgetrokken. Boskalis is met zijn hopperzuiger Stuyvesant bij dit project betrokken. De 75 miljoen euro die over is zal nu worden gebruikt om de zestien kilometer lange tijdelijke zandbank die reeds is aangelegd breder en hoger te maken zodat een permanente barrière van eilanden ontstaat, die de kust kan beschermen tegen het eroderende effect van stormen.

Lees ook

Nieuwsbrief