Wyoming krijgt reusachtig windpark met energieopslag

Leestijd: 2 minuten

Rijkert Knoppers

Het Amerikaanse Duke-American Transmission wil met drie andere energie­bedrijven in Wyoming een windpark met een vermogen van maar liefst 2,1 GW gaan bouwen.

Het windpark zal naar verwachting 9.200 GWh per jaar aan elektriciteit produceren, ruim twee keer zoveel als de opbrengst van de Hoover Dam in de Colorado River, die met een vermogen van 2 GW tussen 1999 en 2008 jaarlijks gemiddeld 4.200 GWh opwekte.

‘Dit project zal de Hoover Dam van de 21e eeuw zijn , een mijlpaal van de schone energierevolutie’, aldus Jeff Meyer van Pathfinder Renewable Wind Energy, het bedrijf dat het windpark wil gaan bouwen. De geproduceerde stroom is bedoeld voor Los Angeles, waar de vraag naar elektriciteit naar verwachting tegen het jaar 2024 met 18 % zal zijn gestegen.

Samengeperste lucht

Een centrale rol in het plan speelt het energieopslagsysteem in Delta, Utah, dat dient om het wisselend aanbod aan windenergie te kanaliseren. Het opslagsysteem op basis van samengeperste lucht van de firma Dresser-Rand maakt gebruik van vier verticale zoutgrotten van elk ongeveer 400 m hoogte en een diameter van bijna 90 m. De vier grotten kunnen gezamenlijk een energie-equivalent van 60.000 MWh elektriciteit opslaan.

Bij een overschot aan elektriciteit persen compressoren lucht samen, die onder druk opgeslagen blijft in de ondergrondse grotten. Wanneer er behoefte aan elektriciteit is, kan de samengeperste lucht maximaal acht generatoren aandrijven om elektriciteit te produceren.

Met een dergelijke Compressed Air Energy Storage (CAES) heeft Dresser Rand sinds 1991 ervaring opgedaan met haar 110 MW-project in McIntosh, Alabama. Opvallend hierbij is de snelle reactietijd: in veertien minuten kan de installatie op vol vermogen elektriciteit leveren.

Om de geproduceerde elektriciteit vanuit het windpark of de CAES-installatie naar Los Angeles te transporteren, voorziet het plan in de aanleg van een hoogspanningskabel van 845 km lengte.

De vier initiatiefnemers gaan begin 2015 bij de Southern California Public Power Authority het definitieve plan indienen. De investering bedraagt ongeveer ruim $ 8 miljard (€ 6,3 miljard).

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: