Wiskundig model adviseert over bouw kerncentrales

Leestijd: 1 minuut

Mischa Brendel

Is het voor een land beter om te investeren in een grote kernreactor, of in meerdere kleinere kernreactoren?

Onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), de TU Delft en de Nucleaire dienstverlening voor Energie, Milieu en Gezondheid (NRG) hebben een methode ontwikkeld die antwoord kan geven op deze vraag.

Ondanks de Fukushima-ramp blijft kernenergie een belangrijke bijdrager aan de wereldwijde energieproductie: 15 % is afkomstig van kernenergie en volgens het Internationaal Atoomagentschap zal de wereldwijde capaciteit van kernenergie zal toenemen van 393 GW in 2009 tot 630 GW in 2035.

De nieuwste generatie kernreactoren produceert aanzienlijk meer elektriciteit met dezelfde hoeveelheid kernmateriaal, door verbruikte splijtstof opnieuw te gebruiken voor energieproductie. Ook kunnen sommige van deze Generatie IV-reactoren in klein en middelgroot formaat worden gebouwd, wat een flexibeler mate van bouwen met zich meebrengt: landen kunnen één of een paar kleinere modules neerzetten en later besluiten nog meer van deze modules te plaatsen. Dit kan een optie zijn als landen economische tegenwind verwachten of ervaren.

Een belangrijke vraag is hoe het schaalvoordeel van een grote reactor opweegt tegen de flexibiliteit van een aantal kleinere reactoren. Als onderdeel van zijn promotie op 10 februari aan de TU Delft, ontwikkelde onderzoeker Shashi Jain een rekenmodel dat een waarde toekent aan de flexibiliteit van kerncentrales opgebouwd uit kleinere modules, waarbij het model rekening houdt met onzekerheden in economische omstandigheden, de levensduur van een centrale, de elektriciteitsprijzen en de bouwkosten. Het model berekent vervolgens een portfolio van kernreactoren met een lager economisch risico binnen de aannames van het model en geeft ook de economische omstandigheden aan om de bouw van Generatie IV-reactoren optimaal te beginnen of te staken.

Hoewel het rekenmodel is ontwikkeld voor Generatie IV-kerncentrales, is het volgens het CWI, de TU Delf en de NRG ook toepasbaar bij andere investeringen, zoals windturbines of aandelen.

Lees ook

Nieuwsbrief