Nieuw offshore windmolenpark in Schotland

Leestijd: 2 minuten

Voor de oostkust van Schotland in de Moray Firth komt het offshore windmolenpark Moray West. Het windmolenpark krijgt in totaal zestig offshore windturbines die 822 megawatt groene stroom zullen genereren voor 640.000 huishoudens in het Verenigd Koninkrijk. De komende twaalf maanden zal Boskalis een multidisciplinaire rol gaan vervullen bij de bouw ervan. Het omvangrijke duurzame energieproject is een opdracht van Ocean Winds, een op hernieuwbare energie gerichte 50/50 joint venture tussen de energiebedrijven EDP Renewables en ENGIE.

Moray West

De offshore windturbines en de twee benodigde substations worden op buispalen (monopiles) bevestigd. Vanwege de omvang van de turbines (ze leveren per turbine 14,7 megawatt groene stroom op) en de grote waterdiepte tot 54 meter zijn voor dit project extreem grote XXL-buispalen nodig met een gewicht tot 2.000 ton per stuk. Voor de fundering op die XXL-buispalen heeft Boskalis onlangs een geofysisch onderzoek uitgevoerd, waarbij ook onderzoek is gedaan naar niet-ontplofte munitie op de zeebodem.

In de komende maanden zal Boskalis acht buispalen per reis vanuit Azië gaan transporteren naar de haven van Invergordon, nabij de projectlocatie in Schotland. Deze buispalen zullen worden vervoerd op het zware-ladingschip White Marlin.

Het zware-ladingschip White Marlin

Voor de installatie van de funderingen zal de zeebodem worden voorbereid door het aanbrengen van een laag stenen die zal fungeren als filter en erosiebescherming voor de buispalen.

Het zogenoemde DP-kraanschip Bokalift 2 wordt ingezet voor de daadwerkelijke installatie van de palen.

De Bokalift 2 heeft een kraan met een hijsvermogen van 4.000 ton. De kraan zal de buispalen installeren met behulp van de nieuwe techniek upendinghingeen motioncompensatedpilegripper. Er zal een zeer grote slaghamer en ook een trilhamer voor worden ingezet. Ook de twee substations en de bijbehorende transitionpieces worden met de Bokalift 2 geïnstalleerd.

Afbeelding: De Bokalift 2 die gebruikt wordt voor de installatie van de buispalen.

Bronnen: https:/boskalis.com

Lees ook

Nieuwsbrief