Wereldwijd unieke stortgasinstallatie

Leestijd: < 1 minuten

Rijkert Knoppers

In het Limburgse Schinnen is op de stortplaats van afvalverwerkingsbedrijf Attero een nieuw type gasturbine in bedrijf genomen, wereldwijd een unicum.

Bijzonder is dat de installatie met een vermogen van 250 kW uit stortgas met een extreem laag methaangehalte stroom en warmte kan produceren.

Conventionele gasmotoren werken in het algemeen niet bij minder dan 30 % methaan in stortgas. Deze gasturbine draait echter al op een methaangehalte van 1,5 %. Dit is mogelijk doordat er in de turbine geen verbranding plaatsvindt, maar een thermisch oxidatieproces, waarbij genoeg warmte vrijkomt voor de aandrijving van de turbine.

‘We hebben onder meer voor deze nieuwe installatie gekozen, omdat de emissies bij dit proces heel erg laag liggen, zowel voor NOx als CO’, vertelt ir. Marcel Ligter, senior procestechnoloog bij Attero. ‘Een andere overweging was dat het stortgas van deze stortplaats binnen een aantal jaar zo’n laag methaangehalte heeft dat de bestaande gasmotor dit niet meer kan verwerken en we moeten overgaan op affakkelen. Met de gasturbine kunnen we zeker tien jaar langer het stortgas nuttig inzetten.’

Volgens de gegevens van de fabrikant, het Amerikaanse Flexenergy, is de gasturbine ook goed bestand tegen vocht en siloxanen in het stortgas. ‘Het proces werkt zonder katalysator’, aldus Ligter. ‘In het oxidatiegedeelte liggen een soort keramische hondenkoeken om het werkzame oppervlak te vergroten. Het is een oxidatieproces dat ook in de natuur plaatsvindt, alleen dan verloopt het veel langzamer dan hier.’

Attero verwerkt op 15 locaties in Nederland jaarlijks ongeveer 3,4 miljoen ton afval. Als deze installatie goed bevalt, overweegt Attero ook bij andere stortplaatsen deze gasturbines toe te passen.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: