Welvarend Nederland moet harder lopen

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

Movares nodigde vorige week maandag al zijn relaties uit voor zijn tweejaarlijkse netwerkbijeenkomst. De gehele ‘staat van het land’ kwam aan bod, en vooral hoe we onze toppositie kunnen handhaven. De crisis te lijf, als het moet zonder Den Haag!

In de zaal waar in 1579 de Unie van Utrecht werd beklonken, het begin van de Nederlandse staat, kwam afgelopen maandag uitgebreid de staat van Nederland aan bod. Ingenieursbureau Movares had via ‘speciale relaties’ deze zaal – onderdeel van het Utrechts Academiegebouw – kunnen reserveren voor zijn tweejaarlijkse symposium. Motto van de middag: ‘NL 2020, stilstand of voor(ui)tgang?’ Rode draad: we doen het heel goed, vergeleken met de EU en de wereld, maar moeten alle zeilen bijzetten om de gunstige positie te handhaven. De ingenieursbureaus worstelen weliswaar met de crisis maar staan te popelen om die te lijf te gaan met nieuwe technische oplossingen. ‘Never waste a good crisis! Doen! De schouders eronder, geen woorden maar daden!’, aldus Klaas Strijbis, directeur van Movares.

Paul Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, maakte duidelijk hoe succesvol Nederland in de afgelopen decennia is geweest en zich ontwikkelde tot het meest welvarende land in de EU, na Luxemburg. In bevolkingsgroei de snelste, een hoge arbeidsparticipatie (wereldkampioen deeltijdwerken) en op nummer twee qua werkgelegenheid. We waren bij oprichting van de EU een van de armste landen, nu zijn we bijna het rijkste. Maar al scoren we dan goed op veel punten, toch is Nederland geen land van uitschieters, van excellentie. En we hebben de mond vol over de kenniseconomie, maar spenderen slechts 1,8 procent van ons bruto binnenlands product aan r&d. ‘En zelfs dat is dalende’, waarschuwde Schnabel. De plek hoog in de ranglijsten is mooi, maar ‘we moeten steeds harder lopen om diezelfde plaats in de wereld te handhaven’.

Hoe dat aan te pakken in economische tegenspoed, met een regering die in het Catshuis nieuwe bezuinigingen aan het uitdokteren is? ‘Niet somberen maar de uitdaging aangaan’, aldus Strijbis.

Bijvoorbeeld in het werkterrein mobiliteit, een kernactiviteit van Movares. Met de grootscheepse aanleg van extra rijstroken is de doorstroming van autoverkeer verbeterd, maar we lopen het risico de andere vervoersmodaliteiten te vergeten, stelde Strijbis, zodat over een paar jaar de bredere snelwegen alweer verstopt raken. ‘Daarom moet meer tempo gemaakt worden met het optimaliseren van het gebruik van de spoorinfra en de verdere verbetering van vaarwegen en binnenhavens. En daarop aansluitend: excellente multi-modale knooppunten voor een vlotte afwikkeling van personen- en goederenvervoer.’ Om personen en goederen in de meest geschikte modaliteit te bewegen ‘moeten we een sprintje gaan trekken om snelheid te krijgen in de spoorse programma’s’, aldus Strijbis.

In energie, ook een punt van zorg als het gaat om toekomstbestendigheid, presteert Nederland zeer ondermaats, vindt de Movares-topman. ‘Met 4,2 procent duurzaam opgewekte energie in 2010 bungelt Nederland na Cyprus, Malta en Groot-Brittannië onderaan de lijst. Het kabinet heeft de doelstelling van twintig procent hernieuwbare energie in 2020 teruggebracht naar het EU-streefcijfer van veertien procent. Een moderne, rijke natie onwaardig’, stelde de Movares-directeur.

Als de staat de kansen laat liggen, ook bijvoorbeeld in de bouwsector, is het dus aan bedrijven, lagere overheden en grote bedrijven (zoals BAM) en grote investeerders (pensioenfonds PGGM) om nieuwe projecten in gang te zetten, aldus Strijbis.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required