Welke technologische ontwikkelingen blijven hangen na covid-19?

Leestijd: 2 minuten

Jan Spoelstra

‘Innovatie gaat het snelst in crisistijd’, die kop stond laatst boven een interview in TW. Ik denk inderdaad dat een neveneffect van de coronacrisis is dat sluimerende maar disruptieve technologie nu begint aan het steile deel van de exponentiële groei. Zo hebben we recent bij TW een uitvraag gedaan naar baanbrekende ingenieursprojecten onder Nederlandse ingenieursbureaus voor onze special Visie 2021 die over zes weken verschijnt. Wat na mijn eerste ronde interviews opvalt is dat er veel projecten met baanbrekende technologie ingestuurd zijn, en bijna alle hebben een link met hoe we omgaan met de covid-19 pandemie.

Zo ziet één van de inzenders een grote toekomst voor smart contracts in de gebouwde omgeving. Vastgoedeigenaren zien momenteel steeds vaker achterstallige betaling van de huur, omdat de gebouwen niet goed zouden presteren op ventilatie of ruimte per werknemer. Dat valt echter te monitoren met IoT (internet of things) sensoren die geluid, licht, fijnstof, luchtvochtigheid etc. meten, dit vastleggen in de blockchain en de toegang tot het gebouw al dan niet toestaan als het niet coronaproof is. Ook zou je zo de milieuprestaties van een gebouw onomstotelijk kunnen vastleggen en koppelen aan prestatiecontracten voor onderhoudsbedrijven.

Een ander voorbeeld betreft sensoren die de grondwaterstand meten. Sensoren die kleine pakketjes informatie beveiligd over openbare netwerken sturen, zodat provincies, waterschappen of bouwbedrijven geen mensen meer het veld in hoeven te sturen en reisbewegingen verminderen. De echte innovatie zit hem dan niet eens op dit specifieke onderwerp van grondwaterpeil, maar in een stukje hardware, een ‘sensorhotel’, waar sensoren aan hangen die trillingen, geluid, temperatuur of gps-coördinaten meten. En een stuk software om de gegevens te ontsluiten. De geïnterviewden spreken visionair over slimme steden, een ontwikkeling die nu in een stroomversnelling kan raken.

Er kwam ook een project binnen van digital twin simulaties, om zo het onderhoud aan tunnels, bruggen of wegen voor te bereiden en minder reisbewegingen te veroorzaken. Dit soort VR-simulaties maken ook trainingen voor bijvoorbeeld verkeersleiders beter. En hoe kun je drones inzetten om vervolgens het verkeer te monitoren?

Je hoort het; IoT, digital twin, blockchain en drones. Alle buzzwords gaan binnenkort in één TW-special voorbijkomen. En dan heb ik het nog niet een gehad over 3D-printen en een supply chain die wellicht weer deels naar Europa komt. Of het feit dat we in groenere omgevingen willen wonen en werken. Waar ik voorheen licht sceptisch was en van mening was dat het hier vaak om oplossingen-op-zoek-naar-een-probleem ging, denk ik dat we met de coronacrisis als extra prikkel een enorme vlucht gaan zien van toepassingen van baanbrekende technologie.

Heeft u ook nog een project dat geschikt is voor onze special Visie 2021? Laat het me weten.jan.spoelstra@niantec.eu

 

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: