'We willen vooroordelen over octrooien wegnemen'

Armand van Wijck

Arnold & Siedsma is een van de partners van het ‘Idea, IP en Innovation Event’ van TW. Dit met een ambitieuze reden: het bedrijf heeft al sinds jaren de visie om de bewustwording rondom Intellectueel Eigendom in de Benelux te vergroten.

Al zes jaar lang organiseert Arnold & Siedsma een jaarlijks congres rondom Intellectueel Eigendom (IE). ‘We signaleerden dat er in de Benelux nog niet veel breder toegankelijke events werden georganiseerd met Intellectueel Eigendom als onderwerp’, vertelt Robin Naudin ten Cate, manager business development & marketing. ‘Ons eigen IE-congres – dit jaar op 24 april in Antwerpen – is daarom niet alleen gericht op onze klanten, maar ook op een breder publiek om bewustwording over Intellectueel Eigendom te bevorderen. Dit is ook een van de redenen waarom we meedoen als partner aan het 3i-Event.’

Nederland zit volgens Naudin ten Cate relatief hoog in de ranking qua aantal toegekende octrooien, maar met Industrie 4.0 op komst is het voor de industrie van groot belang om voorop te blijven lopen. Intellectueel Eigendom speelt hierbij een cruciale rol, al kan het voor ondernemers soms kostbaar en complex lijken. ‘Maar wanneer je het slim aanpakt kun je er juist hele grote stappen mee maken’, aldus Naudin ten Cate. ‘Tijdens dit soort evenementen is het dus ook belangrijk om met elkaar te praten over hoe we Intellectueel Eigendom op een efficiënte en sterke manier kunnen verkrijgen en inzetten.’

Er staan op het gebied van IE-regelgeving in Europa veranderingen op til al zijn die, mede door de Brexit, voor onbepaalde tijd vertraagd. Managing partner en Europees Octrooigemachtigde Paul Hylarides legt uit: ‘Iedereen in Europa stond in de startblokken om aan de slag te gaan met een gezamenlijk Europees eenheidsoctrooi en een gezamenlijke Europese rechtbank, de Unified Patent Court. Alles tot en met de gebouwen stond klaar, maar door Brexit is dit nu op de langere baan geschoven. Wanneer het zo ver is zal een Europees eenheidsoctrooi met een Europese rechtbank een groot verschil kunnen maken.’

Wat momenteel wel al op volle toeren draait, is een fiscale regeling die de innovatiebox heet. Dit levert een veel lager vennootschapsbelastingtarief op voor winsten die kunnen worden toegerekend aan onder andere een octrooi. Hiermee wil de overheid innovatief onderzoek door ondernemers stimuleren. Hylarides: ‘Er zijn hierdoor veel bedrijven bij gekomen die vroeger niet geneigd waren om octrooien aan te vragen en zodoende nu voor het eerst in aanraking komen met Intellectueel Eigendom. Vervolgens gaan ze vaak beter nadenken over of en hoe ze zich kunnen beschermen. We hopen dat deze manier van denken zich als een olievlek uitbreidt.’

Volgens Hylarides moeten bedrijven niet te snel zeggen dat Intellectueel Eigendom te moeilijk of te duur is. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. ‘We zien bijvoorbeeld dat veel kleine bedrijven denken dat bescherming voor hen geen zin heeft en dat octrooien en merken alleen voor grote bedrijven zijn. Maar juist voor kleine bedrijven is Intellectueel Eigendom zeer belangrijk, omdat het ze beschermt tegen de macht van grote bedrijven. Als we dit soort vooroordelen op een evenement al een beetje kunnen wegnemen, dan zijn we weer een stap dichterbij.’

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required