Waterstofproductie met overschot wind

Leestijd: < 1 minuten

Rijkert Knoppers

In het Duitse plaatsje Niederaussem heeft het Duitse energiebedrijf RWE samen met onder meer het chemiebedrijf Bayer en een aantal universiteiten een 100 kW elektrolyseapparaat geïnstalleerd dat met behulp van elektriciteit van windturbines waterstof gaat produceren.

De productie ligt naar verwachting op 2 kg waterstof per uur bij een druk van vijftig bar.

De uitdaging van dit Co2rrect-proces (CO2 reaction using regenerative energies and catalytic technologies) ligt in het ontwikkelen van geschikte katalysatoren en elektrolyseapparaten, die op een snel wisselend aanbod aan elektrische stroom kunnen reageren. Dankzij het gebruik van een proton-exchange-membrane (PEM) elektrolyseur van Siemens is de reactietijd van het apparaat enkele milliseconden.

‘Meer dan 95 procent van de jaarlijks geproduceerde waterstof ontstaat door het reformeren van aardgas met stoom’, aldus dr. Manfred Waidhas van Siemens. ‘Hierbij reageren koolwaterstoffen bij hoge temperaturen en onder druk met water, waarbij koolmonoxide en waterstof ontstaat. Het maken van waterstof met behulp van duurzame energiebronnen bespaart niet alleen aardgas, bij de productie daarvan komt ook geen koolstofdioxide vrij.’

De geproduceerde waterstof zou in ondergrondse opslaglocaties bewaard kunnen blijven. Bij een extra vraag naar elektrische stroom kan een gasturbine vervolgens met de waterstof elektriciteit produceren.

Een ander onderdeel van het Co2rrect-project is het benutten van de duurzaam geproduceerde waterstof om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Dat kan onder meer gebeuren door waterstof met een katalysator te laten reageren met koolstofdioxide. Bij deze chemische reactie vormt de koolstofdioxide, dat in dit geval afkomstig is van de bruinkoolcentrale bij Niederaussem, samen met de waterstof methaan, dat te gebruiken is in elektriciteitscentrales of bijvoorbeeld in aardgasauto’s. Het rendement ligt bij dit proces op ongeveer tachtig procent.

Het project voorziet overigens ook in de mogelijkheid om met de geproduceerde waterstof andere producten te maken, zoals halfgeleiders en kunststoffen.

Lees ook

Nieuwsbrief