Waterstof uit zonne-energie

Leestijd: < 1 minuten

Teake Zuidema

De scheikundige Peidong Yang van de University of Berkeley heeft een foto-elektrochemische cel gebouwd die met een hoger rendement dan eerdere modellen elektriciteit uit zonlicht haalt en dit gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof.

Yang maakte een fotoanode met een stroomdichtheid van 2,1 mA/cm2 door nanodraden van tantalium (Ta) en titaniumdioxide (TiO2) te coaten met deeltjes bismutvanadaat. BiVO4 absorbeert fotonen en staat vervolgens elektronen af aan het TiO2. Volgens Yang moet de stroomdichtheid van de anode nog aanzienlijk verder omhoog zodat de cel waterstof kan leveren in een auto die wordt aangedreven door een brandstofcel, de heilige graal van deze technologie.

Lees ook

Nieuwsbrief