Bouw & Civiele Techniek

Ingenieursbureaus kort

Benno Boeters Volume Estimation Tool Steunpunt gladheidsbestrijding Nieuwe waterkering SF In San Francisco ontwerpt Arcadis samen met het Amerikaanse CH2M een nieuwe waterkering. De havenstad

Nieuws

Nominaties Waterinnovatieprijs

Mischa Brendel De Unie van Waterschappen heeft de genomineerden voor de Water­innovatieprijs 2017 bekendgemaakt. Het gaat om de vier categorieën waterveiligheid, schoon water, voldoende water

Milieu & Duurzaamheid

Meer biodiversiteit dankzij RvdR

Mischa Brendel Het project Ruimte voor de Rivier leidt tot een toename in biodiversiteit in het Nederlandse rivierengebied. Dit ontdekten onderzoekers van de Universiteit Utrecht

Home

Waterwerken in zwart/wit

Benno Boeters Het laagland van Nederland ligt bezaaid met kunstwerken die de waterstand regelen en onze voeten drooghouden. Ze zijn in de eerste plaats functioneel,

Home

Spelen met water, zand en bootjes

Jan van den Berg Hendrik Lorentz is behalve Nobelprijs-winnaar natuurkunde ook de grondlegger van het waterloopkundig onderzoek in Nederland. Zijn wiskundige aanpak, waarmee hij in

Maritiem & Offshore

Belgen versterken Texelse dijk

Mischa Brendel De Belgische baggeraar Jan De Nul versterkt de ruim 3 km lange Prins Hendrikdijk in Texel aan de zeezijde. Door de zandversterking krijgt

Maritiem & Offshore

Belgen versterken Texelse dijk

Mischa Brendel De Belgische baggeraar Jan De Nul versterkt de ruim 3 km lange Prins Hendrikdijk in Texel aan de zeezijde. Door de zandversterking krijgt

Milieu & Duurzaamheid

Bodemdaling ondermijnt kustherstel

Benno Boeters Het project in Demak (noordkust van Java) om kusterosie te bestrijden, dreigt te mislukken door bodemdaling. Deltares probeert hier sediment vast te houden

Home

Waterbouwers delen ervaringen

Mischa Brendel Mensen die geïnteresseerd zijn om meer te leren over de ontwikkelingen op het gebied van watermanagement, kunnen zich opgeven voor de Waterbouwdag 2017,

Nieuws

Drinkwater voor Sint-Maarten

René Didde Dankzij een door Nederlandse watertechnologen in allerijl gebouwde reverse osmose-installatie beschikken de inwoners van Sint-Maarten sinds kort over schoon drinkwater. Eind september arriveerden

Nieuws

Droge voeten

Hilde de Laat In de laatste week van september vond een grootschalige crisisoefening plaats, gehouden door vijf waterschappen, drie veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Watermanagement Centrum Nederland

Beleid & Bedrijfsvoering

GCECA naar twee locaties

Hilde de Laat Rotterdam en Groningen gaan het VN-kenniscentrum voor klimaatadaptie (GCECA) huisvesten. Het centrum moet kennis over projecten op het gebied van infrastructuur en

Milieu & Duurzaamheid

Stormen meten op Ameland

Hilde de Laat Rijkswaterstaat is een pilot gestart op Ameland, om het effect van stormen op de kust te bepalen en daarmee het kustbeheer te

Nieuws

Functioneel dicht

Benno Boeters Normaliter hebben rivierwater en zeeschepen hier ongehinderde toegang tot de Noordzee – en vice versa – behalve een paar uur aan het begin

Nieuws

Meetprogramma in Amelander zeegat

Bart Stam Rijkswaterstaat, Deltares en drie universiteiten zijn op 29 augustus begonnen met een omvangrijk meetprogramma tussen Ameland en Terschelling om meer te weten te

Home

Inschrijvingen open voor Waterinnovatieprijs

Hilde de Laat De Unie van Waterschappen roept weer op tot innovatieve waterprojecten binnen de thema’s waterveiligheid, schoon water, voldoende water en energie. Op 27

Nieuws

In beeld: Vervanging vizierschuif stuwcomplex

Hilde de Laat De noordelijke vizierschuif in Amerongen is vervangen. Bekijk hieronder de video met een timelapse-video van de operatie.  De schuif in Amerongen, die

Nieuws

Rijnland meet verdamping

Benno Boeters Het hoogheemraadschap van Rijnland hield al bij hoeveel hemelwater er neerdaalt binnen de dijkring en hoeveel water via stuwen, sluizen en gemalen er