Warmte in kalk

Leestijd: < 1 minuten

Erwin Boutsma

Het Duitse onderzoeksinstituut DLR nam deze week een installatie in gebruik die het mogelijk maakt warmte op te slaan in kalksteen.

Het ‘thermal energy storage system’ is het Duitse antwoord op het vraagstuk hoe we restwarmte uit de industrie efficiënter kunnen benutten.

Kalk zou ideaal zijn, omdat het middels een chemische reactie warmte voor onbepaalde tijd kan opslaan. Als je warmte toevoert aan gebluste kalk (calciumdihydroxide), ontstaat middels een endotherme reactie onder meer calciumoxide. Als je stoom toevoert aan het mengsel, komt de als chemische energie opgeslagen warmte met een krachtige exotherme reactie weer vrij.

DLR werkt momenteel aan het opschalen van de techniek, en het zodanig aanpassen dat de installatie gemakkelijk kan worden gekoppeld aan bestaande industriële processen.

Lees ook

Nieuwsbrief