Warmte en CO2, maar niet tegelijkertijd

Leestijd: 2 minuten

Thomas van de Sandt

HotCO2 voor in de kas Installatie in aanbouw

TNO bouwt samen met een industriële partner een apparaat dat naar wens warmte of koolstofdioxide produceert. HotCO2 is bedoeld voor de glastuinbouw, waar zowel warmte als koolstofdioxide nodig zijn, maar lang niet altijd tegelijkertijd. ‘Denk alleen al aan het dag- en nachtritme. ’s Nachts hebben de planten warmte nodig, overdag koolstofdioxide’, zegt Esther Hagen van TNO.

 

HotCO2 maakt gebruik van chemical looping; een soort verbranding die is opgesplitst in twee verschillende redoxreacties. Het proces vindt plaats in een metalen vat bij een temperatuur van zevenhonderd graden Celsius. Als in het vat zuurstof wordt geïnjecteerd, oxideert het metaal en komt warmte vrij die met behulp van een warmtewisselaar is te winnen. Wordt vervolgens aardgas in hetzelfde vat gebracht, wordt het metaaloxide weer gereduceerd en komt CO2 vrij.

 

‘Integraal over de tijd heb je dezelfde balans als in een wkk-installatie. Vanwege de ontkoppeling van warmte- en CO2-productie kun je dit systeem echter veel flexibeler en efficiënter inzetten’, aldus Hagen. Ook is er een voordeel ten opzichte van een warmtebuffer, aldus de onderzoekster: ‘Een warmtebuffer heeft te maken met thermische verliezen. Bij HotCO2 vindt geen oxidatie- of reductiereactie plaats, totdat je daar zelf voor kiest.’

 

Ongeveer anderhalf jaar geleden startte TNO met proeven op reageerbuisniveau. Daarna werd de installatie met steeds een factor tien opgeschaald. Een demo-installatie op schaal is er nog niet, de industriële partner van TNO zit middenin het ontwikkelingstraject daarvan. Begin volgend jaar komen wel al de eerste installaties op de markt, verwacht TNO.

 

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van het prototype, zit de organisatie ook om de tafel met het Productschap Tuinbouw en individuele tuinders om zich in business cases te verdiepen. De signalen vanuit de markt zijn positief, stelt Hagen. ‘Verschillende tuinders hebben al gezegd: Zet zo’n apparaat maar bij mij in de kas neer.’

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: