Waarom beving Zeerijp 'niet verrassend' was

Leestijd: 2 minuten

Herman Damveld

Op 8 januari 2018 was er een aardbeving bij het Groningse Zeerijp. Het KNMI bepaalde de kracht van de beving op 3.4 op de schaal van Richter.

De beving werd veroorzaakt door de gaswinning in het Groningen-veld van 21,6 miljard m3, de toegestane hoeveelheid te winnen gas. Veel bewoners ervoeren de beving als zwaarder dan die van 3.6 bij Huizinge in augustus 2012. En dat klopt, want de gemeten grondversnelling bij Zeerijp was 0,116 g, tegen 0,08 g bij Huizinge.  

Op 10 januari zei de NAM dat deze aardbeving wetenschappelijk niet verrassend was. De kans op een aardbeving zoals die heeft plaatsgevonden bij Zeerijp, wordt volgens de NAM in een recent rapport ‘ingeschat op 16 %.’

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verklaarde een dag later daarentegen dat er sprake is van code rood: ‘De gasproductie in Groningen moet omlaag om het risico op aardbevingen te verminderen. De voorgestelde maatregelen van de NAM zijn een stap in de goede richting, maar niet concreet genoeg (…). Omdat Groningen zich op dit moment op het hoogste alarmeringsniveau bevindt (code rood), is vanuit het oogpunt van veiligheid naar verwachting een flinke productievermindering noodzakelijk.’

Bij aardbevingen als die bij Zeerijp is naast de kracht op de schaal van Richter ook van belang hoeveel seismische energie is vrijgekomen. Dat wordt duidelijk in onderstaande figuur van het SodM, geactualiseerd door de Belgische geoloog Manuel Sintubin. Opvallend is dat bij de aardbeving bij Zeerijp meer energie vrijkwam dan jaarlijks van 2007 tot en met 2011 en van 2014 tot en met 2017.

Lees verder onder de illustratie


(Copyright: SodM)

De gekleurde lijnen geven de verwachte seismische energie aan bij de verschillende winningsniveaus in bcm (billion cubic meters, ofwel miljard m3). Uit dit figuur blijkt dat bij de aardbeving bij Zeerijp meer energie is vrijgekomen dan verwacht. Het achterliggende grijze vlak geeft de onzekerheidsmarge weer en om die reden kon de NAM stellen dat de aardbeving in Zeerijp wetenschappelijk gezien niet verrassend was.

Lees ook

Nieuwsbrief