Vrees voor waterkwaliteit bij loslaten melkquota

Leestijd: < 1 minuten

Benno Boeters

De laatste kwart eeuw is het oppervlaktewater in Nederland een stuk schoner geworden.

Maar de gestage daling in de uitspoeling van stikstof en fosfor is al ten einde en kan omslaan in een stijging.

‘Onze verwachting is dat de emissies uit mest naar het water na 1 januari gaan toenemen als gevolg van opheffing van de melkquota per 1 januari. Dat betekent meer koeien in de stal en meer uitspoeling van mest. Wij zijn daar huiverig voor. Er is al zo ontzettend veel mest in Nederland’, aldus drs. Bas van der Wal, onderzoekscoördinator watersystemen bij Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer).

Het Compendium voor de Leefomgeving meldt dat tussen 1986 en 2012 de lozing van stikstof met 72 %, en die van fosfor met 90 % is gedaald. In de deze maand verschenen Monitor Duurzaamheid Nederland 2014 (CBS, PBL, CP, SCP) concluderen de statistici en rapporteurs ook dat de milieudruk de afgelopen 25 jaar ‘aanzienlijk verminderd’ is. Maar de kwaliteit van bodem en water is naar Europese maatstaven toch ‘niet goed’ door de uitstoot van landbouw, industrie en verkeer.

Van der Wal van Stowa: ‘Om nou heel ons land rood te kleuren gaat me te ver. Voor een evenwichtige beoordeling van water­kwaliteit moet je tientallen parameters hanteren. In twee hoofdcategorieën, chemisch en ecologisch. Qua chemische stoffen, metalen etcetera, is er weinig aan de hand. Het gaat vooral om de ecologie, de leefbaarheid, en om de fysische omstandigheden, zoals stuwen en steile oevers, waar nog veel aan te verbeteren valt. Met de Kaderrichtlijn Water rekent Brussel ons af op een paar parameters waarin we slecht scoren, de zwakste schakels. Dat is niet terecht en levert bovendien weinig inzicht op.’

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: