Voorraad lithium voor batterijen ruim voldoende

Leestijd: 2 minuten

Herman Damveld

De vraag naar batterijen en accu´s voor elektrische auto’s, elektronica en als back-up voor windenergie groeit snel. Lithium is een belangrijke grondstof voor die batterijen. De bewezen voorraad is 300 keer groter dan het huidige wereldwijde gebruik, tonen recente studies.

Lithium wordt gewonnen in mijnen. Volgens een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zijn de investeringen in lithiumwinning vertienvoudigd sinds 2012. De vraag naar lithium is in die periode 6,5 keer zo groot geworden: een groei van 140 % per jaar. Er zijn nieuwe mijnen geopend en overeenkomsten gesloten tussen mijnbouwbedrijven en fabrieken waar batterijen en accu´s worden gemaakt voor onder meer elektrische auto´s.

De totale winning wereldwijd bedroeg vorig jaar 43.000 ton. Dat was minder dan de maximale wereldwijde productiecapaciteit van 58.000 ton. Dit kwam onder meer door zware sneeuwval in Argentinië.

Dat land, Australië en Chili zijn momenteel de belangrijkste producenten van lithium. De drie landen realiseren naar verwachting nog dit jaar een uitbreiding van de bestaande mijnen en nemen ook nieuwe mijnen in bedrijf. Ook China zet meer in op de winning van lithium. Hierdoor stijgt de productie dit jaar naar verwachting met 28 % ten opzichte van 2017.

Het IEA stelt in haar rapport dat in 2025 al 40 % meer lithium nodig is dan er nu gewonnen kan worden. De mijnbouwindustrie heeft daarnaast een studie uitgebracht naar de vraag en het aanbod van lithium tot eind 2027. De wereldwijde vraag naar batterijen en accu´s voor met name elektrische auto´s en laptops zal in die periode toenemen met 650 %. Die cijfers zijn gebaseerd op de data uit een groot aantal landen, over de huidige toename in de vraag naar batterijen voor onder meer elektrische auto’s, smartphones en laptops. Gedeeltelijk zullen bestaande accu´s en batterijen hergebruikt worden, maar toch resteert een drievoudige toename van de vraag naar lithium. Deze groeiende vraag komt vooral vanuit de landen die momenteel ook al de hoogste energievraag hebben. Aan die stijgende vraag naar lithium kan voldaan worden: tot 2027 wordt dan 1 % van de voorraad uit de grond gehaald.

De wereldwijde voorraad lithium bedraagt volgens het IEA 53 miljoen ton, waarvan 10 miljoen ton in Argentinië, zo´n 9 miljoen ton in Bolivia evenals in Chili, 7 miljoen ton in de Verenigde Staten en ook in China, en 5 miljoen ton in Australië; 6 miljoen ton komt uit andere landen.

Het IEA concludeert hieruit dat de voorraad voldoende is. Evenals andere organisaties hanteert het IEA als vuistregel de verhouding tussen de bewezen reserves en de huidige productie en komt dan op de r/p-ratio van 300 jaar. Genoeg dus voor 300 jaar bij het huidige productieniveau. Bij de verwachte winning in 2027 wordt de r/p-ratio zo´n 100 jaar. Striktere eisen (milieu en sociaal) aan de mijnbouw kunnen volgens het IEA een rem op de productie zetten. Dat past in het beleid van duurzame ontwikkeling, dat het IEA onderschrijft. Dit stimuleert ook het hergebruik van bestaande grondstoffen, waardoor minder mijnbouw nodig is. Daarom doet het IEA geen uitspraak over de marktsituatie op de lange termijn.

Lees ook

Nieuwsbrief