Voorlopig geen voorrang voor groene stroom

Leestijd: 2 minuten

Mark van Baal

Voorrang voor duurzame elektriciteit op het hoogspanningsnet is voorlopig niet geregeld in Nederland. Een week voordat demissionair minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA) haar dossiers overdroeg aan haar opvolger Maxime Verhagen (CDA), blokkeerde ze een wet die dit moest regelen.

De nieuwe wet moest onder andere de volgende vraag oplossen: wie heeft er voorrang op de hoogspanningskabels landinwaarts wanneer er een kolencentrale aan de kust staat en een windpark voor diezelfde kust? Congesties op het hoogspanningsnet worden vooral verwacht rond Eemshaven, de Maasvlakte en Borssele, locaties waar nieuwe kolencentrales verrijzen en waar kabels van windmolens op zee aan land zullen komen. De nieuwe regelgeving zou windelektriciteit voorrang geven boven kolenelektriciteit.

 

Maar de wet, die al door de Tweede Kamer was aangenomen en naar de Eerste Kamer zou worden gestuurd, moet volgens Van der Hoeven eerst worden herzien. ‘De Raad van State concludeert dat de voorgestelde methode van kostentoedeling beter Europees kan worden geregeld’, zegt Edwin van Scherrenburg, woordvoerder van Economische Zaken.

 

Dat Duitsland, dat voorrang voor duurzame elektriciteit sinds 2000 per wet heeft geregeld, geen problemen heeft met de Europese Commissie, is voor de Minister geen argument om door te zetten. ‘De kosten van de in Duitsland geldende regeling zijn dusdanig gestegen dat er toenemend protest vanuit de bevolking komt en ook de politiek om herziening heeft gevraagd’, argumenteert Scherrenburg. Een gemiddeld Duits gezin is de afgelopen tien jaar inderdaad een bedrag van veertig euro voor duurzame elektriciteit gaan betalen, maar dat is slechts een klein deel van de driehonderd euro die de elektriciteitsrekening in die periode in totaal steeg; een gevolg van de stijging van de prijs van fossiele brandstoffen en belastingen.

 

Harry Droog, voorzitter van het Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening, vindt het vertragen van de wet jammer, maar geen halszaak. ‘Veel belangrijker voor de stimulering van duurzame elektriciteit is dat er een vaste prijs komt voor kleine spelers, zoals in Duitsland. Wanneer dat goed is geregeld, is het interessant om te investeren. Maar met dit nieuwe kabinet ben ik niet zo optimistisch.’

Lees ook

Nieuwsbrief