Vooraanmeldingen techniek zakken drastisch

Mischa Brendel

Terwijl het aantal vooraanmeldingen voor universitaire en hbo-opleidingen een lichte stijging van 0,4 procent laat zien ten opzichte van 2009, neemt het aantal vooraanmeldingen voor een technische studie juist drastisch af.

Ten opzichte van 2009 hebben zich dit jaar ruim tien procent minder studenten voor een technische opleiding aangemeld. In absolute aantallen gaat het om een afname van 504 naar een totaal aantal aanmeldingen van 4443. Het betreft hier studenten die zich voor de eerste maal voor een bacheloropleiding inschrijven.

 

Dit alles blijkt uit cijfers van de vereniging van universiteiten (VSNU). In de praktijk valt het aantal inschrijvingen vaak lichtelijk lager uit, aangezien studenten zich sinds enkele jaren voor meerdere studies in kunnen schrijven. Hierdoor is altijd sprake van dubbele inschrijvingen.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required