VMI-Group geeft medewerkers een boost

Leestijd: 4 minuten

Indra Waardenburg

Om de interne groei te bevorderen biedt VMI-Group sinds 2017 het zogenaamde Boost programma aan. Deze tweejarige opleiding richt zich op de verdere ontwikkeling van talenten. ‘Zo geef je eigen mensen de juiste bagage mee’, aldus Maaike Blom, HR-adviseur learning & development bij VMI-Group.

De aanleiding voor het Boost programma is de steeds belangrijker wordende rol van software engineers binnen het bedrijf. ‘Door de toenemende automatisering binnen de industrie, is er meer behoefte aan software engineers. Daarentegen wordt het steeds lastiger om deze mensen te werven. De mensen die je al binnen hebt, wil je dan ook graag houden en ondersteunen bij de verdere ontwikkeling naar een senior- of managementfunctie’, zegt Blom.

Het door VMI ontwikkelde Boost programma is bijna twee jaar geleden van start gegaan met veertien deelnemers die werkzaam zijn binnen de afdelingen Order Engineering en R&D. Het programma bestaat uit twee onderdelen: de gezamenlijke leerroute en de persoonlijke leerroute. Blom: ‘Voor de gezamenlijke leerroute komen de deelnemers zo’n vijf keer samen voor een bepaald thema. Zo zijn we momenteel bezig met de organisatie van het vijfde thema met als titel: Ik en de markt. Hierbij komen allerlei zaken aan bod met betrekking tot dit thema. Zo delen de deelnemers informatie rondom de verkoop van onze producten, komt accountmanagement aan bod en bespreken we de rol die marketing en communicatie hierin kan spelen. Andere thema’s die al zijn behandeld waren onder andere ‘Ik en de projecten’ en ‘Ik en de ander’, waarbij laatstgenoemde natuurlijk is gericht op de samenwerking met collega’s.’

De persoonlijke leerroute is voor iedereen anders. In voorbereiding hierop doen de deelnemers een ontwikkel-assessment om de doelen en de wensen te bepalen. Voor deze periode kiezen de deelnemers ook een mentor. Blom: ‘Dat mag iedereen zijn, van collega tot leidinggevende. Als de deelnemer maar verwacht van hem of haar te kunnen leren.’ Net als bij de gezamenlijke leerroute, krijgen de deelnemers bij hun persoonlijke leerroute een traject aangeboden waarbij een mix van technische kennis, persoonlijke ontwikkeling, strategie en organisatie aan bod komt. Ook de mentoren van de deelnemers krijgen een traject aangeboden om deelnemers te begeleiden. Het tweejarige Boost programma is op zichzelf niet geaccrediteerd. ‘Als deelnemers graag een (gedeeltelijke) opleiding of modules willen volgen is dit wel mogelijk’, zegt Blom.

Zowel bij de persoonlijke leerroute als bij de gezamenlijke leerroute vindt een evaluatie plaats. Bij de persoonlijke leerroute wordt periodiek geëvalueerd in samenspraak met de mentor. De gezamenlijke evaluatie vindt om de twee maanden plaats in de vorm van intervisie.

In september 2019 zal de afsluiting plaatsvinden van de eerste ronde van het Boost programma. De deelnemers sluiten het programma dan af met een afstudeeropdracht. Blom: ‘Hier zijn zij in het tweede jaar mee gestart en de deelnemers krijgen hier ongeveer een half jaar voor. De afstudeeropdracht draait om een bepaald onderwerp wat zich richt op de toekomst van VMI-Group en is een combinatie van de persoonlijke en de gezamenlijke leerroute.’ Gezien de positieve reacties is VMI-Group gestart met een tweede programma voor medewerkers met de capaciteiten en ambitie om zich op langere termijn te ontwikkelen richting senior-/sleutelposities of managementfuncties. ‘Dit programma is voor iedereen, behalve voor de afdelingen Order Engineering en R&D, aangezien zij Boost 1 al hebben’, zegt Blom. Voor Boost 2 loopt momenteel de werving- en selectieprocedure. Om aan de selectiecriteria te voldoen moeten de deelnemers hbo werk- en denkniveau hebben en minimaal twee jaar in dienst zijn bij VMI-Group. Voor Boost 2 hebben zich momenteel 22 geïnteresseerden aangemeld. Blom: ‘Dat betekent nu al dat we een aantal mensen moeten teleurstellen. Echter willen we voor degenen die dit keer niet geselecteerd worden wel een plan maken in samenwerking met de leidinggevende. We vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van de medewerker. Zo kunnen we mensen beter binden aan onze organisatie.’

Boost 2 wordt volledig hetzelfde ingericht. Ook de themadagen zullen hetzelfde blijven. ‘De deelnemers hebben aangegeven meerwaarde te hechten aan deze themadagen. Verder is een bijvangst voor Boost 2 dat meerdere disciplines hierin samenkomen en het interne netwerk van de deelnemers wordt vergroot. Dit resulteert ook in het delen van verschillende kennis, waar de interactieve opzet zeker aan bijdraagt’, zegt Blom.

Het Boost programma wordt gezien als een vrij intensieve opleiding, die zeker tijd en aanwezigheid van de deelnemers vereist. Een gedeelte van het programma wordt gedaan in werkgeverstijd, maar vraagt ook eigen tijd van de deelnemers. Gemiddeld zijn de deelnemers vijf tot tien uur per week kwijt aan het Boost-programma. Blom: ‘Natuurlijk kan het gebeuren dat deelnemers afvallen door onvoorziene omstandigheden of als het blijkt dat het programma toch niet zo goed bij de deelnemer past. Boost 1 kent tot nog toe slechts één afvaller.’

Als vervolg op Boost 1 en Boost 2 is VMI-Group voornemens om volgend jaar te starten met Boost 3. Blom: ‘Dit programma is dan voor elke medewerker die minimaal twee jaar werkzaam is bij VMI, ongeacht op welke afdeling je werkt. Op deze manier creëren we een doorlopende leerlijn, waar vakinhoudelijke kennis en vaardigheden kunnen worden opgedaan en gedeeld.’

 

 

In oktober 2018 startte VMI-Group met een opleiding tot software engineer voor zij-instromers. Deze opleiding duurt één jaar en bestaat voor 60 % uit theorie en 40 % praktijkervaring. Voor het theoretische deel werkt VMI-Group samen met Saxion University of Applied Sciences in Enschede, waar de deelnemer een deel van de opleiding mechatronica volgt. Elke afgeronde module levert de software engineer in spé een bachelor-certificaat op. Daarnaast worden er ook interne trainingen gegeven zodat de deelnemer eigen wordt met de werkmethodes. VMI-Group biedt deze persoon een jaarcontract aan, met het vooruitzicht op een vaste baan bij VMI.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: