Vliegende robots worden veiliger

Leestijd: < 1 minuten

Erwin Boutsma

Delft Dynamics gaat de komende twee jaar onderzoeken hoe robotvliegtuigjes en -helikopters veiliger kunnen worden geïntegreerd in het andere luchtverkeer. De Delfste spin-off heeft daartoe van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een subsidie gekregen.

Het onderzoeksproject, EXPLORER gedoopt, zal plaatsvinden in samenwerking met NLR, de TU Delft, TNO, SenseIT, het KLPD, de Koninklijke Marechaussee en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). ‘Daarmee hebben we de grootste spelers op dit gebied bij elkaar gebracht’, zegt Eduard IJsselmuiden, projectleider bij Delft Dynamics.

Politie, Brandweer en Defensie willen onbemande vliegtuigjes en helikopters graag vaker inzetten, maar lopen daarbij tegen de grenzen van regelgeving aan. Het onderzoeksproject van Delft Dynamics beoogt verschillende technieken bij elkaar te brengen om het vliegen met onbemande vliegtuigjes en helikopters veiliger te maken, waardoor het voor hulpdiensten makkelijker wordt om ze in te zetten. IJsselmuiden: ‘Te denken valt aan sensoren voor ‘detect and avoid’, zoals het creëren van een 360 graden omgevingsbeeld, beeldbewerking voor het herkennen van ander vliegverkeer, en het gebruik van akoestische sensoren en laserscanners.’

Hij noemt verder ook aanpassingen aan het grondstation, om een betere ‘situational awareness’ voor de bediener te bewerkstelligen. ‘Dit is nodig in het geval het apparaat niet meer in zicht is.’ Het wordt daarmee mogelijk om buiten het gezichtsveld, ’s nachts, of in stedelijk gebied te vliegen. Dit is binnen de huidige regelgeving nog niet toegestaan.

Delft Dynamics heeft inmiddels ook daadwerkelijk een commercieel verkrijgbare robothelikopter ontwikkeld, de RH2 STERN, die eventueel op maat gemaakt kan worden voor specifieke klantwensen. ‘Verder zijn we bezig ons assortiment uit te breiden met een kleiner elektrisch systeem, in de vorm van een quadcopter of elektrische helikopter’, aldus IJsselmuiden.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: