Virtuele supercomputer verbetert nanofiltratie

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

Een virtuele supercomputer heeft de efficiëntie van koolstofnanobuisjes bedoeld voor de filtratie van water, veel efficiënter gemaakt.

Het virtuele computersysteem in kwestie is het World Community Grid, een initiatief van IBM, waarbij de rekenkracht van zo’n drie miljoen computers van ‘burgerwetenschappers’ wordt ingezet voor wetenschappelijke doeleinden wanneer deze systemen in ruststand staan.

De atomen in koolstofnanobuisjes oscilleren, wat invloed heeft op de diffusiesnelheid van het te filtreren water. Onderzoekers ontdekten met behulp van het World Community Grid dat deze koolstofnanobuisjes onder bepaalde omstandigheden in de lengterichting trillen, waardoor het filtratieproces tot een factor drie toeneemt. Zij publiceerden hun bevindingen in Nature Nanotechnology.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: