Vierde test met cycloonoven

Thomas van de Sandt

Bij Tata Steel in IJmuiden is een vierde test gestart met HIsarna, een geheel nieuw procedé voor de productie van ruwijzer uit erts en kolen.

In de oven wordt ijzererts in poedervorm toegediend, meegevoerd door een gascycloon en gesmolten. In een lager gedeelte van de oven vindt de reductie van ijzererts tot ruwijzer plaats. Het grootste voordeel is dat de voorbewerking van kolen en ijzererts niet nodig zijn, waardoor de koolstofdioxide-uitstoot van het totale proces 20 % lager uitvalt.

Tijdens de proef wordt gedurende zeven weken in totaal vier keer meerdere aaneengesloten dagen ruwijzer geproduceerd, met focus op het terugdringen van de zwaveldioxide-uitstoot. Is dat een succes, dan komt er een vijf tot zes keer zo grote proefinstallatie, die als laatste tussenstap dient op weg naar een installatie op industriële schaal.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required