Verontreinigd plastic wordt nafta

Patrick Marx

Fuenix in Weert gaat verontreinigd plastic in olieproducten zoals nafta omzetten. Fuenix kan kunststoffen zoals polyetheen verwerken maar ook andere organische of biologische producten.

Na het fijnhakken van de kunststoffen worden de moleculen in een oven tot kleinere moleculen ontleed. De verhitting gebeurt zeer snel, zodat het plastic verdampt en niet smelt. De oven bestaat daarom deels uit nagenoeg puur aluminium dat extreem goed infraroodstraling weerkaatst. Tot slot condenseert Fuenix het polymeergas tot bijvoorbeeld diesel of nafta, de grondstof voor de monomeren van kunststoffen.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required