Verbod langere opslag kernafval VS

Leestijd: < 1 minuten

Herman Damveld

De verantwoordelijke rechterlijke macht van de Verenigde Staten verbiedt verlenging van bovengrondse opslag van gebruikte kernbrandstof van 30 jaar naar 60 jaar, zoals de Nucleaire Regelgeving Commissie (NRC) wilde.

In de VS ligt in 75 opslagbassins bij de 104 kerncentrales 65.000 ton gebruikte kernbrandstof. In opslagbassins van de kerncentrales Indian Point en Vermont Yankee hebben zich kleine lekkages voorgedaan. De rechters hebben nu uitgesproken dat de NRC toekomstige gevaren en de gevolgen van opslag langer dan 30 jaar niet juist heeft onderzocht. In een nieuwe procedure moeten per opslagbassin de risico’s in kaart worden gebracht.

Lees ook

Nieuwsbrief