Veilig bijtanken in de lucht

Thomas van de Sandt

Ook passagiersvliegtuigen kunnen veilig worden bijgetankt in de lucht, zelfs bij turbulentie, slecht zicht, of als een motor uitvalt. Dat blijkt uit simulatieproeven bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en zijn Duitse evenknie DLR.

Tijdens de proeven, die acht dagen duurden, koppelden de zusterorganisaties hun vliegsimulatoren GRACE (NLR, Amsterdam) en GECO (DLR, Braunschweig) via het internet aan elkaar. Daarbij diende GRACE als passagiersvliegtuig (cruiser) en GECO als tankervliegtuig (feeder).

De Nederlands-Duitse proeven waren onderdeel van het Europese onderzoeksproject RECREATE, dat de haalbaarheid van het cruiser-feeder-concept onderzoekt. ‘Het grote voordeel is dat bijtanken in de lucht op lange-afstandsroutes een aanzienlijke brandstofbesparing oplevert’, vertelt Bart Heesbeen van NLR.

De simulatieproeven moesten aantonen dat dit ook op een veilige manier mogelijk is. In totaal 28 piloten testten het cruiser-feeder-systeem onder verschillende omstandigheden. Behalve de standaardoperatie voor bijtanken in de lucht kregen zij ook scenario’s voor de kiezen, waarbij turbulentie optrad, een motor uitviel of plotseling slecht zicht kwam opzetten.
 

‘Hierbij gaven alle deelnemende piloten aan dat het cruiser-feeder-concept de veiligheid waarborgt, eens te meer doordat de piloten op elk moment de mogelijkheid hebben om de procedure veilig af te breken’, aldus Heesbeen. Onder normale omstandigheden verloopt het bijtanken in de lucht volledig automatisch. Als de piloten dat nodig achten, kunnen zij echter de automatische piloot een afbreekmanoeuvre laten uitvoeren die de vliegtuigen op veilige afstand van elkaar brengt.
 
Verdere conclusies over het cruiser-feeder-concept zijn in januari 2015 te verwachten, als het RECREATE project afloopt. 
 

www.youtube.com/watch?v=cLzfIncPNxs&list=UU_dR_Pg0IUkTek7G5M2mDfA

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required