Veenbodem blijkt sneller te zakken

Leestijd: 2 minuten

Gerald Schut

De bodem van Nederland zakt in het westen sneller dan gedacht, meldt de TU Delft op basis van de nieuwe Bodemdalingskaart Nederland, die morgen wordt gepresenteerd door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG). In Groningen en het westen toont de nieuwe kaart tal van plaatsen, die meer dan 5 mm per jaar dalen.

De Bodemdalingskaart Nederland combineert satelliet-radars, GPS, en zwaartekrachtmetingen. Deze data zijn samen verwerkt in een interactieve kaart op bodemdalingskaart.nl. De kaart toont behalve de verschillende grondsoorten in Nederland ook de locatie van olie- of gasvelden. Hieruit valt af te leiden wat de oorzaak is van de bodemdaling. Nu blijkt de bodemdaling in de bovenste meters als gevolg van een lage waterstand op verschillende plekken in Nederland groter te zijn die op grotere diepte door bijvoorbeeld gaswinning. Vooral in de veen- en kleigebieden in het westen van het land is deze ondiepe bodemdaling duidelijk meetbaar.

‘Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan de historische binnensteden,’ zegt  hoogleraar initiatiefnemer Ramon Hanssen (NCG / TU Delft), die die nieuwe bodemkaart heeft gecoördineerd. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kan de schade tot 2050 22 miljard bedragen.

De kaart wordt regelmatig geactualiseerd met nieuwe satellietmetingen. Zo zal bijvoorbeeld te zien zijn of in Groningen de bodemdaling daadwerkelijk afneemt door verminderde gaswinning. En waterschappen kunnen met de actuele data effectiever het waterpeil beheren.

Lees ook

Nieuwsbrief