Vattenfall en Volvo Group gaan samenwerken

Volvo Group gaat samenwerken met Vattenfall om zeker te zijn van hernieuwbare energie

Leestijd: 2 minuten

Te midden van een groeiende vraag naar schone energie heeft Volvo Group een langdurige overeenkomst getekend met Vattenfall, de grootste producent van hernieuwbare elektriciteit in Zweden. Vattenfall en Volvo Group gaan samenwerken. In de overeenkomst belooft Volvo Group om gedurende een periode van 10 jaar, vanaf het laatste kwartaal van 2025, 50% (~230 GWh/jaar) van de geproduceerde hernieuwbare elektriciteit in het Bruzaholm windpark in Zweden te kopen.

Deze samenwerking met Vattenfall is een stap voorwaarts in de toewijding van de groep om tegen 2040 een waardeketen te hebben met een netto nuluitstoot van broeikasgassen en om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. De bouw van het Bruzaholm windpark, bestaande uit 21 windturbines en bijbehorende faciliteiten, staat gepland om te beginnen in de zomer van 2023 en klaar te zijn voor ingebruikname in de herfst van 2025 wanneer de overeenkomst van start gaat.

Groeipad

Volvo Group bevindt zich op een groeipad waarbij het klanten duurzame transport- en infrastructuuroplossingen biedt met elektrische producten en biobrandstoffen als belangrijke drijfveren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Tegelijkertijd werkt Volvo Group stap voor stap, samen met haar partners, aan het verminderen van de broeikasgasvoetafdruk van haar eigen activiteiten en de gehele waardeketen. Een deel hiervan omvat het vervangen van overgebleven fossiele energiebronnen in haar activiteiten door hernieuwbare energiebronnen met een lage broeikasgasintensiteit, zoals wind-, zonne- en waterkracht, en het faciliteren van de maatschappelijke overgang naar hernieuwbare elektriciteit. Door diversificatie via verschillende hernieuwbare bronnen voegt deze overeenkomst capaciteiten toe voor de voortdurende overgang van Volvo Group naar een netto nuluitstoot.

“Deze samenwerking is een verdere stap in het voortdurend verminderen van de milieueffecten van onze eigen industriële activiteiten. De overeenkomst toont onze inzet om te focussen op investeringen met een lage koolstofvoetafdruk, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het nemen van klimaatacties in alles wat we doen”, aldus Martin Lundstedt, President en CEO van Volvo Group.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: