‘Van gas los staat energietransitie in de weg’

Leestijd: 2 minuten

Norbert Cuiper

Nederland kan haar CO2-uitstoot in 2050 vrijwel naar nul verlagen zonder extreem hoge kosten als de regering haar beleidsinstrumenten hierop instelt en zich niet blind staart op het verduurzamen van woningen. Dat concludeert Marco Bijkerk, manager innovatieve technologieën bij ketelfabrikant Remeha, in zijn boek ‘Help de energietransitie’.

De energietransitie zorgt voor veel onrust, met name bij de woningeigenaar, schrijft Bijkerk aan het begin van zijn boek. Dat komt volgens hem mede door de enorme aandacht vanuit de media en de politiek voor het aanpassen van woningen om de CO2-uitstoot te verlagen. Deze focus is onevenredig en eenzijdig, zegt Bijkerk. Hij schopt in zijn boek een aantal heilige huisjes omver, zoals het streven naar ‘all electric’ en gasloze woningen. Dat doet hij gefundeerd, op basis van betrouwbare cijfers.

Zo gebruiken huishoudens volgens het CBS 13% van de energie in Nederland. Daarmee vormt het verduurzamen van woningen volgens Bijkerk slechts een klein deel van de energietransitie. Volgens hem moet de landelijke overheid zich minder bezig houden met het verduurzamen van woningen en zich meer richten op het verduurzamen van andere sectoren: industrie, mobiliteit, diensten, landbouw en de energiesector. Dat kan door met een nationaal deltaplan te werken aan meer opwekking van duurzame energie en distributie.

Bijkerk stelt dat afgeleide doelstellingen zoals het gasloos maken van woningen niet bijdragen aan CO2-reductie. ‘Door van aardgas over te schakelen naar elektriciteit stoten huizen niet minder CO2 uit, want elektriciteit is niet schoon: in Nederland komt elektriciteit voornamelijk uit steenkool en aardgas. Momenteel is elektriciteit meer dan drie keer zo vervuilend dan aardgas’, zegt Bijkerk. Bedoeling is wel dat elektriciteit schoner wordt, maar dat kan ook gebeuren voor gas, schrijft hij. Bijkerk doelt daarmee niet alleen op het vergroenen van gas, maar ook (en vooral) op waterstof. De huidige gasnetten kunnen uitstekend worden gebruikt voor transport van waterstof.

Om de energietransitie betaalbaar te houden is een andere aanpak nodig, stelt Bijkerk. Hij schetst een ideale energietransitie in 2050, waarvoor Nederland in 2020 belangrijke besluiten neemt en pleit voor het allereerst koolstofvrij maken van energiebronnen, zodat er geen CO2 meer vrijkomt. ‘Het gaat om de voorkant van het systeem. Dat ligt in de macht van de regering.’ Hij adviseert de overheid om de energiebelasting te vervangen door een CO2-belasting, subsidies meer te richten op schonere producten en meer te sturen in de energietarieven. Daarmee komt volgens hem een betaalbare energietransitie een grote stap dichterbij.

In het boek ‘Help de energietransitie’ legt Marco Bijkerk een aantal problemen bloot van de huidige Nederlandse aanpak voor de energietransitie. Hij schetst daarnaast een route voor een betaalbare transitie, waarbij hij adviezen geeft aan burgers, gemeenten en het Rijk. Ook geeft hij uitleg over energiebegrippen en technieken. Handig voor als de lezer een leek is.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required