UvA en VU willen één bèta-instituut

Leestijd: 2 minuten

Mischa Brendel

De bètafaculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) willen fuseren tot het Amsterdam Institute of Science (AIS). Dit maakten beide universiteiten half mei bekend.

Drie faculteiten worden ondergebracht in het AIS: Exacte Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen van de VU en Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA. Het AIS zal zo’n drieduizend medewerkers huisvesten, evenals negenduizend studenten en moet een jaaromzet van minstens 250 miljoen euro realiseren, aldus de betrokken partijen.

Het super-bèta-instituut wordt verdeeld over twee locaties, te weten Watergraafsmeer en de Zuidas.

Volgens eigen zeggen ontstaat met de samenwerking het grootste bèta-instituut van Nederland, volgens Hubertus Irth, decaan Exacte Wetenschappen aan de VU, een belangrijke zaak: ‘Andere bèta’s in Nederland kijken vol spanning naar wat wij hier doen. Als grootste bètafaculteit met fundamenteel onderzoek in Nederland, worden we nationaal en internationaal veel zichtbaarder. En voor grote onderzoeksprogramma’s, bijvoorbeeld van de EU, heb je volume nodig.’

Irth benadrukt ook dat het geen ‘efficiency-operatie’ is, maar een stap om meer middelen te krijgen. De universiteiten mikken op een startsubsidie van minstens vijftig miljoen euro voor de komende jaren.

In het najaar van 2011 kondigden beide universiteiten al aan nauwer te willen samenwerken en het AIS vloeit hieruit voort. Voor het einde van dit jaar moeten de plannen voor het AIS door een commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan verder worden uitgewerkt, zodat de betrokken besturen in december het groene licht voor het plan kunnen geven. Het AIS moet in januari 2014 van start gaan en de AIS-opleidingen starten in september van dat jaar.

De nauwere samenwerking wordt gedreven door de politiek, die wil dat universiteiten minder overlap gaan vertonen en meer gaan samenwerken. De TU Delft, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit kondigden om die reden enige tijd geleden ook een nauwere samenwerking aan.

Het nieuwe bèta-instituut moet ook een einde brengen aan de administratieve rompslomp die nu bij sommige vakken heerst, omdat de twee universiteiten bij een aantal bachelors al samenwerken, waardoor tentamens dan weer aan de UvA, dan weer aan de VU worden afgenomen.

Lees ook

Nieuwsbrief