TUD voegt zich bij forensisch expertisecentrum

Mischa Brendel

  • Subsidieaanvragen coördineren
  • Afmetingentool

De TU Delft en het Co van Ledden Hulsebosch Centrum (CLHC) zijn nu officieel partners op het gebied van forensisch onderzoek. De afdeling BioMechanical Engineering (BMechE) van de faculteit 3mE van de TU Delft voegt zich bij dit consortium van het NFI, het AMC en de UvA.

‘Omdat ik nu coördinator ben van het CLHC namens onze afdeling BMechE, hebben we voortaan ook inspraak in de koers die we als instituten samen varen op forensisch vlak en welke subsidieaanvragen we met elkaar indienen’, vertelt dr.ir. Arjo Loeve van de faculteit 3mE, die namens zijn afdeling al langer met het CLHC samenwerkt.

Binnen de TU Delft houden verschillende faculteiten zich bezig met forensisch onderzoek, waaronder technische natuurwetenschappen, techniek, bestuur en management, en lucht- en ruimtevaarttechniek. Loeve: ‘Wat we in de komende tijd vooral ook willen doen, is inventariseren waar de forensische activiteiten en kansen allemaal liggen. Zo kunnen we de stukjes van de puzzel bij elkaar brengen en alle forensische mogelijkheden op de TU Delft in kaart brengen.’

Een voorbeeld van forensisch onderzoek waar BMechE zich mee bezighoudt, is het maken van een tool om afmetingen in foto’s van bewijsstukken te plaatsen. Loeve: ‘Nu gebeurt dat nog door liniaaltjes naast bloedspetters of wapens te leggen, maar de nieuwe tool projecteert een maatreferentie in beeld. Geen contaminatierisico en veel sneller.’

Of de vraag naar forensische specialisten toeneemt, weet Loeve niet, maar hij vindt dat er nog veel te winnen is in de ontwikkeling van tools voor forensisch onderzoek en op het gebied van standaardisatie: ‘Al jaren wordt er miljoenen gestopt in het verbeteren van dna-analysetechnieken, wat ook zeker een goede zaak is. Maar tegelijkertijd neemt men op de plaats delict nog steeds monsters met wattenstaafjes en verzamelt deze in papieren zakjes.’

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required