TU Delft bundelt klimaatonderzoek

Leestijd: < 1 minuten

Indra Waardenburg

Vanaf deze maand is al het klimaatgerelateerd onderzoek van de TU Delft ondergebracht bij het TU Delft Climate Institute. ‘Het gaat hierbij wel om een virtueel instituut’, aldus Roy Meijer, wetenschapsvoorlichter van de universiteit.

De TU Delft besteedt binnen verschillende vakgebieden aandacht aan klimaatonderzoek. De onderwerpen lopen uiteen van het in kaart brengen van luchtvervuiling tot het observeren van het gedrag van wolken. Door het dichter bij elkaar brengen van de onderwerpen, al is het dan virtueel, hoopt de universiteit op een betere samenwerking tussen de verschillende onderzoeksgroepen.

Prof.dr.ir. Herman Russchenberg, directeur van het nieuwe instituut, verwacht ook dat de samenwerking nieuwe onderzoeksvragen zal opleveren. ‘Tijdens de voorbereidende bijeenkomsten zag je al onverwachte combinaties van vakgebieden’, zegt hij in een persbericht van de TUD.

Het klimaatinstituut heeft vier thema’s gedefinieerd. Dit zijn extreem weer en de stad; aerosolen, straling en wolken; observatie en validatie van zeespiegelstijging en massatransport en als laatste klimaatinformatie en beleid. Bij de eerste drie thema’s richt het instituut zich vooral op geavanceerde technologie voor het verzamelen van data, zoals X-band radarsystemen (die opereren in het gebied tussen 8 en 12 GHz), regenmeters (disdrometers), windmeters en satellieten. De data zijn vervolgens te gebruiken om verschillende weerverschijnselen, zoals lokale overstromingen, hittestress en het effect van langdurige droogte te modelleren, te analyseren en te voorspellen.

Het vierde thema richt zich op de toepassing van klimaatstrategieën en hoe deze worden meegenomen in de besluitvorming op verschillende niveaus.

Lees ook

Nieuwsbrief