TU Delft bestrijdt poep met plasma

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

Onderzoekers van de TU Delft hebben van de Bill & Melinda Gates Foundation een beurs toegekend gekregen om voor ontwikkelingslanden een toilet te ontwikkelen dat werkt zonder aansluiting op water, energie, of riolering.

De onderzoekers zijn op het idee gekomen om de energie afkomstig uit de uitwerpselen die in het toilet terechtkomen te gebruiken om dezelfde uitwerpselen netjes te verwerken. Hiertoe worden de uitwerpselen eerst gedroogd en daarna vergast met plasma dat door microgolven wordt gemaakt in speciaal ontwikkelde apparatuur. Door dit proces ontstaat syngas (een mengsel van koolmonoxide en waterstof). Met dit syngas wordt vervolgens door vaste-oxide-brandstofcellen elektriciteit opgewekt.

‘Om het proces energetisch zelfvoorzienend te maken, wordt een deel van de geproduceerde elektriciteit gebruikt om plasmavergassing te activeren, waarbij we de warmte die wordt teruggewonnen uit de syngas-stroom en uit de uitlaatgassen van de brandstofcellen gebruiken voor het drogen van het afval’, legt Georgios Stefandis uit. Stefandis is onderzoeker op het gebied van procesintensivering en één van de bedenkers van het systeem. ‘De eerste berekeningen laten zien dat plasmavergassing met behulp van microgolven energetisch zelfvoorzienend zou kunnen zijn.’

Het nieuwe toilet is volgens Stefandis niet alleen technisch haalbaar, maar ook nog eens betaalbaar.

Lees ook

Nieuwsbrief