Trillingen maken vliegtuig zuiniger

Leestijd: < 1 minuten

Patrick Marx

Trillingen van het oppervlak van een vliegtuigvleugel verminderen de luchtweerstand van de vleugel.

Theoretisch kan deze reductie 3,6 miljoen liter kerosine per vliegtuig per jaar besparen.

Tot deze conclusie komen onderzoekers van de technische universiteit in het Duitse Aken. Ze onderzochten aluminium oppervlakken in een windtunnel. Een zelf ontwikkelde actuator genereert trillingen waarvan de golven loodrecht op de luchtstroming lopen. De golflengte bedraagt enkele millimeters en de amplitude slechts een paar honderdste millimeter.

De onderzoekers keken de truc af van dierlijke vleugels die per definitie bewegen tijdens de vlucht. Naar verwachting zal rond 2025 een prototype vliegtuig met trillende vleugels vliegen.

Lees ook

Nieuwsbrief