Topproject: Joulz past station Beverwijk aan voor nieuwe 380 kV-ring

Leestijd: 2 minuten

Peter Baeten

  • Schakel noord en zuid
  • UAV-gc contract
  • Corona-effect opgelost

TenneT moderniseert de hoogspanningsverbindingen in de Randstad. Met Randstad380 maakt de netbeheerder een Zuidring (Wateringen-Bleiswijk) en een Noordring, tussen Beverwijk en Bleiswijk. Het project is volgens TenneT van groot belang voor de leveringszekerheid in de Randstad en voor het vergroten van de transportcapaciteit.

‘Dit laatste is onder meer nodig vanwege de liberalisering van de elektriciteitsmarkt en het toekomstige aansluiten van grote windmolenparken op zee’, zegt lead engineer ing. Musa Lodin van Joulz. Dit ingenieursbureau is onderdeel van Eneco Groep en specialist op het gebied van het verduurzamen van elektriciteitsnetten en -stations.

Op verschillende punten van de Noordring staan stations die de elektriciteit van 380 kV naar 150 kV transformeren voor de distributie in de regio. Ook zijn die stations nodig om de stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen. In Beverwijk staat al een 380 kV-hoogspanningsstation, maar dat moet worden aangepast. Voordat de verbinding Beverwijk-Bleiswijk in gebruik kan worden genomen, moet naast station Beverwijk ook station Vijfhuizen zijn voltooid.

TenneTgunde de aanpassing van hoogspanningsstation Beverwijk aan Joulz. De ontwerpopgave bestond uit het ontwerpen van de installatie, die 380/150 kV transformatoren, compensatiespoelen en gasgeïsoleerde schakelinstallaties (380 kV en 50 kV) omvat. Ook de gehele infrastructuur (gebouwen, terrein en gebouwgebonden installaties) was onderdeel. Verder heeft Joulz TenneT ondersteund in het aanpassen van de stationsautomatisering en de commissioning voor de inbedrijfname.

Het project is met een zogenoemd UAV-gc contract uitgevoerd (uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten). ‘Dat betekent kort gezegd dat we als aannemer, binnen vooraf gestelde prijs- en andere afspraken, alle vrijheid hebben om de uitvoering in te vullen zoals wij dat willen. De grootste uitdaging was niet zo zeer de techniek maar vooral het goed op elkaar afstemmen van alle betrokken disciplines, zoals civiele techniek, hoogspanning, middenspanning en laagspanning. Het project loopt goed. We zitten op schema’, zegt Lodin.

Een klein probleem trad recent nog wel op bij de werkzaamheden in Beverwijk. Er was sprake van coronavorming. Dit is een knetterend geluid rond de installaties; bovendien waren af en toe op enkele delen van de installatie kleine vonkjes te zien: niet gevaarlijk, maar wel storend.

Onder bepaalde omstandigheden (hoge relatieve luchtvochtigheid en scherpe onderdelen in de hoogspanningsinstallatie) kan er rond een hoogspanningsinstallatie sprake zijn van corona-effecten. Die worden veroorzaakt door ontladingen over een relatief korte afstand in de directe omgeving van een onder spanning staand object. In een bovengronds hoogspanningsnet zijn in principe twee bronnen voor coronageluid: de ophangconstructie van de geleiders en de hoogspanningsgeleiders zelf. ‘Inmiddels is dit probleem opgelost’, zegt Lodin. Speciale onderdelen die het geluid verminderen zijn op de installatie geplaatst.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required