Thermosfles van 22.000 m3

Leestijd: 2 minuten

Jan van den Berg

Om de geproduceerde warmte van twee elektriciteitscentrales in Diemen zo efficiënt mogelijk te gebruiken, bouwt Nuon een warmtebuffer van 22.000 m3.

Vanaf 2015 vangt die het dag- en nachtritme van Almere en Amsterdam op. Als er, bijvoorbeeld ‘s nachts, meer warmte wordt geproduceerd dan nodig is, kan deze worden opgeslagen.

Volgens Henk Dekker, directeur van Nuon Warmte, is Diemen een knooppunt voor energie. ‘Hier wordt de warmte geproduceerd voor 70.000 huishoudens in Amsterdam Zuid-Oost, IJburg en Almere en voor het warmtenet van Eneco in Amstelveen.’

In Diemen heeft Nuon twee gasgestookte elektriciteitscentrales die samen
440 MW thermisch en 700 MW elektrisch vermogen leveren. Doordat het warmtekrachtcentrales zijn, is het energetische rendement met 85 % behoorlijk hoog. Door de goedkope kolen en Duitse windenergie kunnen de centrales desondanks moeilijk concurreren.

Om het gas efficiënter te benutten moeten vraag en aanbod van zowel elektriciteit als warmte op ieder moment in evenwicht zijn. Dit is niet het geval. In de loop van een etmaal komt het vaak voor dat de gevraagde stroomproductie meer warmte genereert dan op dat moment gevraagd wordt. Door de warmte op te slaan, kan deze op een later moment geleverd worden. ‘Als er minder elektriciteit gevraagd wordt en de warmteproductie dus ook lager is, dan halen we warmte uit de warmtebuffer’, zegt Alexander van Ofwegen, die bij Nuon verantwoordelijk is voor energie-opwekking.

Voor een maximaal effect is water nodig met een temperatuur van 125 °C. Om te voorkomen dat dit gaat koken, moet het onder een druk van 2,3 bar staan. Dit leidt tot een zware constructie. De stalen wanden van het drukvat hebben een dikte van 37 mm. Hier omheen zit een 50 cm dikke isolatielaag en een buitenwand.

Met de warmte uit het vat is het mogelijk om de op het warmtenet aangesloten huizen in de zomer maximaal zestien uur te verwarmen en ‘s winters maximaal acht uur.

Lees ook

Nieuwsbrief