Terug de schoolbanken in

Leestijd: 4 minuten

Indra Waardenburg

Om te garanderen dat hun gedetacheerde personeel voldoende geschoold is en dit ook blijft, bieden veel detacheringsbureaus, al dan niet verplicht, bijlscholingen aan hun personeel aan.

‘We zien de noodzaak om mensen op te leiden. Alleen op deze manier zijn onze werknemers duurzaam inzetbaar’, aldus Richard van der Gaag, directeur Engineering bij Brunel. Het detacheringsbureau heeft hiervoor de Brunel Academy. ‘Binnen de Brunel Academy richten wij ons zowel op de competenties als op de technische inhoud. Voor competenties zoals bijvoorbeeld communicatie, presentatievaardigheden en projectmanagement hebben we interne docenten in huis. Voor de technische inhoud schakelen we echter externe partijen in die gespecialiseerd zijn in een bepaald vak­gebied.’ Voor degenen die nog niet in het bezit zijn van het gewenste diploma is het ook mogelijk om een hbo- of wo-opleiding te volgen. ‘Dit is onder andere bedoeld voor medewerkers die van toepassingsgebied willen veranderen. Maar gezien de schaarste op de technische arbeidsmarkt is het ook belangrijk dat medewerkers die in het bezit zijn van een mbo-diploma en vijf jaar werkervaring hebben, verder kunnen studeren. Vaak zie je dat deze mensen toch al werken op hbo-denkniveau. In samenwerking met de ingenieursvereniging KIVI kunnen deze medewerkers zich middels een uniform programma ook certificeren op basis van werkervaring en de titel behalen van Chartered of Incorporated Engineer.’

Van der Gaag ziet de Brunel Academy als een verbindende schakel tussen de dagelijkse praktijk en de technische opleidingen. ‘Het is niet dat een medewerker geen goede vooropleiding heeft genoten, maar binnen sommige branches komen echt vakspecifieke dingen om de hoek kijken. Zo heb je bijvoorbeeld in de railbranche te maken met railbeveiligingssystemen en werken met hoogspanning. Alleen met elektrotechniek kom je er dan niet.’ Jan Putting, business development manager engineering bij Yacht Engineering, bevestigt dit: ‘Het duurt jaren om je goed te ontwikkelen binnen een bepaalde discipline. Daarnaast hebben we te maken met een steeds veranderende wereld. De techniek staat niet stil en we krijgen binnen elk vakgebied constant te maken met de nieuwste (technische) ontwikkelingen. Onze klanten vragen gemotiveerde en goed opgeleide mensen met kennis die up-to-date is. Hiervoor hebben we ons kennis- en ontwikkelcentrum: de Yacht Academy, waarin we een verscheidenheid aan individuele trainingen en open inschrijvingen aanbieden, tot en met op maat gemaakte trainingen voor groepen.’

Putting: ‘Iedere medewerker doorloopt een traject waarbij er op individueel niveau gekeken wordt welke opleidingen, trainingen of cursussen passen binnen zijn functie en loopbaan. Naast hard skills richten wij ons ook op diverse soft skills. Zo wordt er veel aandacht besteedt aan communicatieve vaardigheden, aangezien de gedetacheerde medewerker binnen een bedrijf in staat moet zijn om zijn eigen plek te verwerven.’ Yacht biedt tevens traineeships aan. ‘Hier is wel sprake van een vastomlijnd programma van drie jaar, waarbij enkele delen uit dit programma in samenwerking met de Yacht Academy worden verzorgd’, aldus Putting.

Bij TMC draait het binnen de diverse trainings- en ontwikkelprogramma’s niet zozeer om hard skills, maar meer om gedrag. ‘Wie bij TMC komt werken, moet in eerste instantie kennismaken met het werkondernemerschap (het businessmodel van TMC, waarbij de medewerker tegelijk ondernemer is en meedeelt in de winst, red.). De hard skills zijn bij de technische professionals van TMC dikwijls al goed op orde bij indiensttreding. Er starten iedere maand ongeveer 25 nieuwe medewerkers die samen het negen maanden durende onboarding-programma volgen. Dit programma bestaat uit zes thematische avondprogramma’s en een slotevenement. Hierbij hebben wij onderwerpen uitgekozen waarin de afgelopen tien jaar de meeste interesse in is getoond’, aldus Loek Ghering, programmamanager bij de TMC YOUniversity. Hij geeft aan dat het niet alleen afstudeerders zijn die nieuw bij het bedrijf komen, maar ook voor de pas afgestudeerden is het geen probleem om – zo vlak na het afronden van hun opleiding – cursussen aan de YOUniversity te volgen. ‘Het gaat hierbij niet alleen om het verkrijgen van kennis, maar ook om het delen van ervaringen. Op de TU’s heb je te maken met een homogene groep die binnen een bepaalde studierichting dezelfde kant opgaat. Binnen TMC hebben we verschillende businesscellen, gericht op een bepaald vakgebied. Hierdoor heb je bij de trainings- en ontwikkelprogramma’s te maken met een heterogene groep, waardoor er een samenwerkingsverband ontstaat tussen de werkondernemers uit de verschillende businesscellen.’

De investering van TMC in zijn werkondernemers is volgens Ghering goed zichtbaar bij de klant. ‘De werkondernemer heeft een pro-actievere houding en dat valt op. De vraag naar de inzet van werkondernemers zal in de toekomst dan ook wel toenemen. Ook krijgen wij regelmatig het verzoek om het vaste personeel van de klant ook op te leiden aan onze YOUniversity. Wellicht gaan we dit in de toekomst mogelijk maken.’

Detacheringsbureau Voort is vooralsnog niet voornemens om externe professionals op te leiden aan de Voort Academy. ‘Detacheren is onze core business. Het aanbieden van opleidingen en trainingen aan onze professionals zien wij als onderdeel van goed werkgeverschap’, aldus Laura Hopman, manager marketing en communicatie bij Voort.

De Voort Academy biedt twee verschillende soorten trainingen aan: persoonlijke en technisch inhoudelijke trainingen. Voort heeft – sinds de fusie van KP&T en Tracé waaruit het detacheringsbureau een half jaar geleden ontstond – zijn technisch inhoudelijke trainingen inmiddels verder uitgebreid. ‘Eerst richtten wij ons voornamelijk op bouw en civiele techniek. Daar zijn nu elektrotechniek en werktuigbouwkunde bijgekomen.’ De trainingen zijn voor iedereen toegankelijk. Verder kunnen de professionals, mocht dit nodig zijn, gebruikmaken van coaching.

Naast de trainingen biedt Voort ook opleidingsprogramma’s aan voor young professionals, die nul tot twee jaar werkervaring hebben. Hopman: ‘Dit programma duurt een jaar en omvat twaalf opleidingsdagen. Eerder deden hier jaarlijks zo’n zeventig young professionals aan mee, maar dit zijn er alleen maar meer geworden.’ Hopman geeft aan dat Voort talentontwikkeling stimuleert, maar dat ze niemand verplichten om mee te doen. ‘Trainingen opleggen is ouderwets. De motivatie moet echt vanuit de professional zelf komen.’

Waar de andere detacheringsbureaus (voorlopig) niet ingaan op de vraag om externe medewerkers op te leiden, opende Dosign Academy drie jaar geleden de deuren voor alle technische professionals. ‘We zijn begonnen als intern opleidingsbureau, maar doordat de vraag van externe partijen toenam, hebben we begin 2014 besloten om als een onafhankelijke academie verder te gaan. Natuurlijk verzorgen wij nog steeds trainingen voor Dosign Engineering. Ondanks dat er een verschuiving plaatsvindt en de externe vraag toeneemt, blijft het detacheringsbureau een stabiele basis voor de academie’, vertelt Monique Westerduin, directeur bij Dosign Academy.

Het instituut biedt drie vaktechnische opleidingen aan die elk twee tot vier jaar duren en gevolgd kunnen worden naast het werk. Ook kunnen technische professionals diverse effectiviteitstrainingen volgen. Dosign Academy geeft ook een tweetal (technische) taalcursussen. ‘We hebben diverse soft-skills-trainingen, maar die zijn allemaal overgoten met een technisch sausje. We zijn en blijven natuurlijk een technisch opleidingsinstituut.’ Naast de al bestaande trainingen levert Dosign Academy desgewenst ook maatwerk aan de klant. ‘Externe trainingen in groepsverband voeren we altijd uit bij de klant, al dan niet in combinatie met de eigen documentatie en procedures om zo de herkenbaarheid en effectiviteit te vergroten. De training moet aansluiten op de behoefte.’ Zo’n 95 % van de medewerkers van Dosign Engineering maakt gebruik van de mogelijkheid om diverse trainingen te volgen aan Dosign Academy.

Lees ook

Nieuwsbrief