Technostarter: Solar Monkey garandeert opbrengst zonnestroom

Leestijd: 2 minuten

Rijkert Knoppers

Een extreem nauwkeurig rekenmodel gaat zover dat startup Solar Monkey een garantie afgeeft voor de opbrengst.

Mels van Hoolwerff studeerde anderhalf jaar geleden af aan de masteropleiding Duurzame Energie van de TU Delft, waar hij zich concentreerde op een rekenmodule waarmee je de opbrengsten van zonnepanelen nauwkeurig kunt bepalen. Jan Pieter Versluijs volgde ook die opleiding en zij besloten samen zich verder te specialiseren in software voor het voorspellen van pv-stroomopbrengst en hun bedrijf Solar Monkey op te richten.

‘Er bestonden op dat moment wel meerdere rekenmodules’, zegt Versluijs, ‘maar die bleken in de praktijk niet erg betrouwbaar, vooral omdat ze zaken als de schaduwvorming op de zonnepanelen niet exact registreren.’

Het model van Van Hoolwerff doet dat wel, terwijl het ook rekening houdt met de verschillende soorten zonnecellen die op de markt verkrijgbaar zijn, zoals dunne film-zonnecellen en poly- en monokristallijn zonnecellen.

Ook het feit dat de invalshoek van de zon in de loop van het jaar verandert, komt in het model tot uiting.’ Om de gewenste nauwkeurigheid te halen, moest Van Hoolwerff van elke potentieel gebouw te weten komen welke obstakels er in de naaste omgeving aanwezig zijn. En dat betekende in alle gevallen dat je op de betreffende locatie de situatie met een 360-graden fotocamera moet vastleggen.

‘Om de software over de prestaties van zonnepanelen te kunnen ontwikkelen, hoeven we inmiddels niet meer af te reizen naar de betreffende locaties, we maken nu gebruik van meteorologische modellen en van LiDAR 3d-kaartmateriaal’, verduidelijkt Versluijs. ‘Zo weten we precies hoe de omgeving eruit ziet, waar de obstakels en de begroeiing zich bevinden. De nauwkeurigheid is zo hoog dat we het aandurven om in samenwerking met installateurs de opbrengst van de zonnepanelen te garanderen. Als de opbrengst in de praktijk lager is dan onze voorspelling, vergoeden we het verschil aan de consument.’ Om de gegeven garanties te waarborgen, hebben Solar Money en de betrokken installatiebedrijven Stichting Zonnegarant opgericht.

De ontwikkeling van het bedrijf is stapsgewijs verlopen. In het begin was de uitdaging om de opbrengstberekening zo nauwkeurig mogelijk te doen. Daarna speelde de vraag wat het beste businessmodel zou zijn. ‘Al gauw kwamen we er achter dat we ons niet direct op de consumentenmarkt zouden moeten richten, omdat we dan zouden moeten concurreren met circa 1.200 installateurs’, aldus Versluijs. ‘Vandaar dat we de keuze lieten vallen op samenwerking met een select aantal installatiebedrijven. Sinds mei verleden jaar zijn we als eerste een vaste samenwerking aangegaan met een installatiebedrijf. Nu zijn we op zoek naar meer partners; in totaal willen we naar 15-20 partners in Nederland.’

Een grote stimulans bleek ook de deelname aan het YES!Delft Incubatieprogramma: ‘Er bevinden zich in de naaste omgeving zo’n 80 technische start-up bedrijven, wat één groot klankbord oplevert,’ aldus Versluijs. ‘Daarnaast zitten er talrijke bedrijven die voor weinig geld juridisch of financieel advies willen geven. Wat dat betreft is Yes!Delft van onschatbare betekenis gebleken!’

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required