Supersonische dubbeldekker

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

Na de Concorde is het kunstje nooit meer nagedaan: een commerciële supersonische vlucht. Onderzoekers van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben nu echter een model ontwikkeld van een dubbeldekker die moet kunnen wat de Concorde kon en nog beter en zuiniger ook.

Het model beschrijft een vliegtuig met aan elke zijde twee vleugels boven elkaar. Hierdoor neemt de totale luchtweerstand van het vliegtuig af bij supersonische snelheden, wat niet alleen leidt tot minder brandstofverbruik, maar ook tot minder geluidsoverlast, omdat de geluidsgolven van beide vleugels elkaar opheffen.

Het concept komt van de Duitse ingenieur Adolf Busemann, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw met het idee kwam van een dubbeldekker waarbij de vleugels elkaars geluidsgolven op zouden heffen bij supersonische snelheden.

De MIT-ontwerpers liepen in eerste instantie tegen een probleem aan: hoewel de dubbele vleugels de geluidsoverlast aanzienlijk deden afnemen, zorgden zij voor onvoldoende opwaartse druk. Tussen de bovenste en onderste vleugels is er een nauw kanaal waar de lucht doorheen moet. Bij het versnellen tot supersonische snelheid zouden deze kanalen ‘verstopt’ kunnen raken, er moet teveel lucht doorheen, met als gevolg enorme luchtweerstand. Het probleem deed zich overigens niet meer voort nadat supersonische snelheid was bereikt.

De onderzoekers losten het probleem op door meer dan zevenhonderd vleugelconfiguraties te testen bij verschillende snelheden om zo tot een optimale vleugelvorm te komen, waarbij de binnenzijde van de vleugels gladder gemaakt is.

Zij richten zich nu op het ontwikkelen van een driedimensionaal model van hun supersonische dubbeldekker.

Lees ook

Nieuwsbrief