Superselectief membraan TUD

Henk Klomp

Nanotechnologie Wetenschappers van de TU Delft hebben poriën in siliciumnitride aangebracht die selectief bepaalde eiwitten wel en andere niet doorlaten.

Ze gebruikten eiwitten uit het membraan van een celkern die als een soort poortwachters selectief klassen eiwitten doorlaten. De Delftse nanotechnologen slaagden erin deze eiwitten in te brengen in gaatjes in siliciumnitride van slechts een paar nanometer groot. Ze willen met hun poriën gaan onderzoeken welke fysische mechanismen een rol spelen bij transport door membranen.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required