‘Succesvolle blauwalgbestrijding blijft curatieve maatregel'

Leestijd: < 1 minuten

Benno Boeters

  • Waterstofperoxide-injecties
  • Apart vaartuig

Hoogheemraadschap Delfland en Arcadis meldden medio juli dat zij ‘wederom succes’ boekten in het bestrijden van blauwalg in de zwemplas van de Delftse Hout en in de Krabbeplas in Vlaardingen. Zo kon twee dagen na behandeling van het water in Delft, door injectering van waterstofperoxide, het bordje ‘verboden te zwemmen’ weer weg. Een succesvolle aanpak dus, maar wel symptoombestrijding.

In Vlaardingen en in Delft voegden Arcadismedewerkers en onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam waterstofperoxide in zeer lage concentratie toe aan het water. De H2O2 werkt als oxidator op de blauwalgen en ontregelt de fotosynthese waardoor de groene alg (blauwalg is groen) afsterft. Ook breekt de waterstofperoxide microcystine af, de giftige stof die bij het afsterven vrijkomt. In enkele dagen verdween de groene drijflaag en was het zwemwater weer helder. ‘Concurrenten’ van blauwalgen, zoöplankton en kiezelwieren, ondervinden geen schadelijke effecten door de H2O2 en zijn veel beter af in helder water, zo ook vissen en planten.

Arcadis liet een apart vaartuig bouwen om de verdunde waterstofperoxide in plassen te kunnen injecteren en zegt dat de methode ‘in een stroomversnelling lijkt te komen’.

‘Het werkt goed maar het blijft een curatieve maatregel’, tekent dr.ir. Miguel Lurling van Wageningen UR aan. ‘Het is end of pipe; men doet niks aan de oorzaak: de grote hoeveelheid nutriënten die in het water komt, vooral van de mest uit intensieve veehouderij. Wij onderzoeken in Wageningen stoffen, zoals zeolieten, ijzer en aluminium, waarmee fosfaat in het water te binden is. Fosfaat immobiliseren gaat vrij makkelijk. Maar géén meststoffen lozen is natuurlijk het beste.’

Lees ook

Nieuwsbrief