Succes met inductief laden

Rijkert Knoppers

Een elektrische bus kan al rijdend zonder problemen voortdurend draadloos elektriciteit toegediend krijgen.

Dit is de conclusie van een 2,5 jaar durend haalbaarheidsonderzoek door Flanders’ Drive, een Belgisch onderzoeksbedrijf voor de voertuigindustrie.

Voor dit onderzoek met een bus van Bombardier waren er op twee gedeelten van de provinciale weg N769 bij Lommel onder het wegdek elektriciteitskabels met lengtes van respectievelijk 30 m en 125 m gelegd, die de draadloze overdracht van elektriciteit mogelijk moesten maken. Het wegdek boven de inductielussen bestond uit asfalt of beton.

‘Bij een snelheid van maximaal 70 km/h gebeurt het laden met een efficiëntie van minstens 90 %’, vertelt Renilde Craps, directeur van Flanders’ Drive. ‘Inductief laden is daarmee net zo snel als het laden via een elektriciteitskabel. Wel is het belangrijk dat de bus vanwege het efficiënt opladen goed gepositioneerd blijft.’ Dit laatste houdt in dat de bus zijdelings niet meer dan 40 cm mag afwijken van de inductielussen, bij grotere afwijkingen gaat dit ten koste van de efficiëntie van het laadproces.

Een inductief oplaadsysteem bestaat uit twee delen: de aangevoerde elektriciteit stroomt via een lussenstelsel onder het wegdek, het andere deel bevindt zich op de bodem van het voertuig. De afstand tussen beide onderdelen is 10 cm. Wanneer beide delen zich boven elkaar bevinden, vindt de energieoverdracht plaats. De betreffende bus heeft een laadvermogen van 80 kW.

Het onderzoek heeft ook aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten van het systeem. ‘In het algemeen is het systeem veilig’, verduidelijkt Craps. ‘Als je draadloos elektriciteit overbrengt, heb je een elektromagnetisch veld dat de elektronica van het voertuig zou kunnen beïnvloeden. Het aanbrengen van een afschermende mantel bleek hiervoor niet nodig, wel is uit voorzorg een plaat aangebracht ter bescherming van de gezondheid van de gebruikers van de bus.’

Volgens Craps is dynamisch draadloos laden voor bussen vanaf het jaar 2015 gereed voor commerciële toepassingen. Flanders’ Drive heeft ook elektrische passagiersvoertuigen getest, waarbij het inductief opladen tijdens stilstand gebeurde.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required