STW stelt cofinanciering bij

Leestijd: 2 minuten

Armand van Wijck

2013 was een geslaagd jaar voor technologiestichting STW.

Ondanks dat de publieke geldstroom daalde, wist de stichting dankzij bedrijfsinvesteringen een recordbudget te besteden. Maar om de balans tussen vrij toepassingsgericht onderzoek en vraaggestuurd onderzoek te bewaren, stelt het bestuur de voorwaarden voor cofinanciering nu bij.

De baten van STW stegen van € 91 miljoen over 2012 naar € 101 miljoen in 2013. Daarvan kwam ongeveer € 77 miljoen van de overheid, € 10 miljoen van derden en € 14 miljoen van cofinanciering door het bedrijfsleven, bijna drie keer zoveel als in voorgaande jaren. De stijging van de cofinanciering was het effect van meer zogenaamde thematische calls binnen de topsectoren – oproepen waarbij STW commerciële bedrijven koppelt aan academisch onderzoek.

Er kwamen grote programma’s tot stand op het gebied van maritieme techniek, watertechnologie en high tech materialen. Ook startte STW langjarige publiek-private samenwerkingen met Philips voor duurzame verlichting en met waterzuiveringsbedrijf Paques om afvalwaterstoffen om te zetten in plastics. ‘En dat is precies de essentie van het topsectorenbeleid. Meer geld vanuit het bedrijfsleven in het onderzoek’, aldus STW-directeur Eppo Bruins. ‘Je hoort mensen er nog wel eens over klagen, maar op dit punt werkt het dus.’

Toch zit een recordinvestering de komende jaren er niet in. Het STW-bestuur heeft namelijk besloten de verplichte financiële bijdrage van bedrijven voor de topsectorbrede onderzoeksprogramma’s te verlagen van 25 % naar 15 %. ‘De cofinanciering doet iets met de kleuring van je onderzoek. Zo hebben we een open technologieprogramma, maar die nadert nu de ondergrens van wat het mag zijn – 20 % van ons budget’, aldus Bruins. ‘STW is voortdurend op zoek naar de juiste balans van nieuwe toepassingsgerichte ideeën en het financieren van sterker vraaggestuurd onderzoek. Het is een precaire balans waar we alert op moeten zijn.’

Het effect van de bijstelling was al merkbaar tijdens de laatste call voor de watersector. ‘We kregen zo’n 60 onderzoeksaanvragen binnen terwijl we maar budget hebben voor zo’n 25 onderzoeken.’

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: