Studentenrobot blust vuur

Leestijd: 2 minuten

Romy Stijsiger

Tijdens de Dutch Technology Week zal op 17 mei op de Markt in Eindhoven de mechatronica-wedstrijd van Sioux CCM plaatsvinden.

Zestien teams van onder andere Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool, Universiteit van Duisburg Essen en Hogeschool Antwerpen gaan daar met elkaar de strijd aan en kregen € 750 gesponsord van Sioux CCM om materialen in te kopen. Ieder jaar worden studenten in deze wedstrijd uitgedaagd om een nieuw ontwerp te maken voor een specialistische robot, waarbij dit jaar het doel van de robot is om zo snel en efficiënt mogelijk vuur te blussen. Naast de hoofdprijs van een trofee, reikt de jury voor het eerst een prijs uit voor het meest innovatieve ontwerp.

Hoewel de brandweer aanwezig zal zijn met hun eigen blusrobot, zullen ze geen vuur hoeven blussen. De teams zullen een robot demonstreren die zo snel mogelijke 10 l water transporteert over een parcours. ‘De moeilijkheden voor studenten liggen hier voornamelijk in het pompen of scheppen van water uit de bak en het herhaaldelijk betreden van de ongelijkvloerse ondergrond richting het vuur en weer terug’, aldus jurylid Wilbert Lommen. ‘Daarbij zal de robot alle handelingen volledig autonoom moeten uitvoeren.’

Volgens student elektrotechniek Luuk Roozen van Hogeschool Rotterdam is het juist de diversiteit van disciplines die het project een uitdaging maken: ‘Je bent niet gewend om met studenten samen te werken die een hele andere aanpak hebben.’ Desalniettemin vindt Roozen het een hele waardevolle ervaring die je voorbereidt op het werken in teams.

De Sioux CCM Trofee ondersteunt hierbij dan ook voornamelijk de onderlinge samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en het bedrijfsleven waarbij de focus ligt bij kennisontwikkeling. Om deze kennisontwikkeling beter te ondersteunen, zal de opdracht de komende jaren veranderen. Voorheen begon een team elk jaar opnieuw met een verschillende opdracht maar de komende jaren zullen de opdrachten op elkaar doorbouwen waarbij meer verdieping mogelijk is.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: