Stevige financiële injectie voor EIT

Martine Segers

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) krijgt flink meer financiële armslag tussen 2014 en 2020. Het budget neemt toe van de huidige 308 miljoen tot 2,8 miljard euro als het aan de Europese Commissie ligt.

Met dat geld moet EIT, dat verdeeld over Europa nu zestien centra heeft, zeshonderd nieuwe bedrijven helpen opstarten en 25.000 masterstudenten en tienduizend promovendi trainen via nieuwe curricula die ‘excellente’ wetenschap combineren met een sterke ondernemerscomponent.

‘We brengen jonge mensen in contact met ervaren mensen uit het bedrijfsleven en met verstrekkers van risicokapitaal in hun eigen vakgebied’, licht EIT’s eerste bestuursvoorzitter Martin Schuurmans toe, zelf zowel voormalig hoogleraar (eerst in Delft en later in Eindhoven) als voormalig topmanager op het gebied van onderzoek en innovatie bij Philips. ‘Ondernemerschap leer je immers niet via boeken. Je moet studenten uitdagen na te denken over waar de business-kansen liggen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaattechnologie, en hen ook aan echte investeerders een eigen businessplan laten presenteren.’

Afgelopen drie jaar stonden de thema’s duurzame energie, ict en klimaatverandering centraal in de eerste drie zogenoemde kennis- en innovatiegemeenschappen. De Commissie wil daar komende jaren de volgende thema’s aan toevoegen: added value manufacturing, food4future, innovation for healthy living and active ageing, raw materials, smart secure societies, en urban mobility.

De bedrijfscreatiepoot van EIT staat nog in de kinderschoenen. ‘We zijn ruim drie jaar geleden begonnen met een buitengewoon schaars budget’, licht Schuurmans toe, die tot afgelopen september bestuursvoorzitter van EIT was. ‘Met meer geld kunnen de kennis- en innovatiegemeenschappen meer investeren in businessvoorstellen, in projecten voor het bouwen van een eerste prototype en het uitproberen van een nieuwe technologie in een eerste testgroep.’ EIT financiert overigens geen compleet nieuwe innovatieprojecten, maar draagt als katalysator maximaal 25 procent bij.

Het voorstel om het EIT-budget te verhogen is onderdeel van het nieuwe Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020, waar ook de opvolger van het huidige Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP7) en de activiteiten van het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie onder vallen. Voor Horizon 2020 wil de Europese Commissie tachtig miljard uittrekken, waarmee het Europees budget voor onderzoek en innovatie met maar liefst 46 procent toeneemt.

Van het totaalbudget van Horizon 2020 gaat – als de plannen goedgekeurd worden door de Europese Raad en het Parlement – het leeuwendeel (31,7 miljard) naar de zogenoemde grand challenges, zoals vergrijzing, energiezekerheid en voedselveiligheid. ‘Complexe vraagstukken die vragen om een gemeenschappelijke, Europese benadering’, licht Robert-Jan Smits toe. Hij is sinds 2010 directeur-generaal Onderzoek en Innovatie bij de Europese Commissie. ‘We gaan onderzoekers binnen Horizon 2020 echt uitdagen om met compleet nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te komen. Bijvoorbeeld om lichtere, snel oplaadbare en langdurend werkende batterijen voor elektrische auto’s mogelijk te maken of de productieprijs van zonnecellen te halveren.’ In eerdere kaderprogramma’s lag in zijn ogen de nadruk te veel op incrementele verbeteringen.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required