Start-ups succesvoller door sterk regionaal ecosysteem

Leestijd: 2 minuten

Slechts 16% van de start-ups slaagt erin door te groeien tot een scale-up, oftewel een vijf jaar oud bedrijf met een omzet van 10 miljoen dollar of meer per jaar. Onder winnaars van de Gerard & Anton Awards, een prijs voor start-ups in de Brainportregio, ligt dat percentage boven de 75%. Dit komt vooral door het ecosysteem rondom deze jonge bedrijven.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Brainport Eindhoven door Strategy Unit en Innovation Origins liet verrichten. De twee bedrijven ondervroegen daarvoor alle 70 winnaars van de award. Daarbij is gekeken naar manieren waarop een regio een fundament kan bieden en de behoeften in verschillende levensfasen van een bedrijf.

Hoewel het onderzoek vooral keek naar de steun die rondom Eindhoven aanwezig is, het leert ook waar starts-ups in algemene zin behoefte aan hebben. Zo hechten de jonge bedrijven allereerst het grootste belang aan de opbouw van het team, de technische ontwikkeling van het product en het vinden van de juiste financiering.

Voor verdere groei is het belangrijk dat het cluster aan bedrijven in een regio open staat voor onderlinge samenwerking en dat er aantrekkelijke werklocaties zijn. Van wat minder belang is dat het ecosysteem bijdraagt aan de oplossing van de grote maatschappelijke vraagstukken. Ook vinden start-ups het belangrijk dat er voldoende toegang tot talent en (toepasbare) kennis is.

Levensfasen

In algemene zin neemt het belang van deze factoren af naarmate het bedrijf ouder wordt. Meer specifiek, in de ideefase van een start-up zijn sterke toegankelijke communities, contacten met kennisinstellingen en de aanwezigheid van jong talent belangrijk. Het binnendringen bij grote corporates blijkt dan vaak nog lastig.

In de fase daarna, de start-upfase, zijn specifieke steun (incubators, accelorators, campussen) belangrijker. Tegelijk geven de jonge bedrijven aan dat het verkrijgen van financiële steun ingewikkeld en tijdrovend is.

In de scale-upfase zijn lokale mogelijkheden rond ondersteuning, investering en klantrelaties door de aanwezigheid grote techbedrijven het meest belangrijk. Fysieke randvoorwaarden zoals bedrijfsruimten zijn in deze fase eveneens nog een onderscheidend voordeel. Omdat scale-ups wereldwijd denken is de aanwezigheid van talent in deze fase minder belangrijk. De aanwezigheid van huisvestingsmogelijkheden voor personeel is daarom juist weer wel belangrijk.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required